Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 koostamine

Head Viljandi valla elanikud!

Oleme koostamas Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030, et planeerida avalikus kasutuses oleva taristu ja teenuste arendamise konkreetseid tegevusi ja investeeringuid Viljandi valla lähituleviku kujundamiseks. Arengukava koostamise aluseks on OÜ Cumulus Consulting poolt 2021 aastal valminud analüüs „Viljandi vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine ja avalike teenuste disaini analüüsi koostamine – rahvastikuanalüüs ja -prognoos, avalike teenuste korraldus".

Arengukava koostamisel oleme lähtunud Viljandi valla võimalusi ja huve silmas pidades: „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" ja „Eesti 2035" pikaajalistest strateegiatest.

Arengukava koostamise protsess on avalik ja avatud, kus kõigil vallakodanikel on võimalus kaasa mõelda ja anda enda panus arengukava koostamiseks.

9. mail 2022 toimus Heimtalis visioonikonverents, mida saab järele vaadata SIIT.

Ettepanekuid arengukava eelnõu koostamiseks sai esitada 13. maini 2022
Arengukava ja teehoiukava täiendamise ettepanekuid valminud eelnõude täiendamiseks (vt allpool 27.06.2022 vallavolikogu poolt avalikustamisele suunatud dokumentide eelnõusid) saab ettepanekuid esitada kuni 29.08.2022 kella 10.00-ni, saates ettepaneku e-posti aadressile: viljandivald@viljandivald.ee.

Arengukava koostamise protsess


Arengukava menetlemine volikogus, arengukava I lugemine (27.06.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine

 

Väljavõte vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 20.06.2022 koosoleku protokollist


Arengukava menetlemine volikogus, arengukava II lugemine (29.09.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine