Avaliku ürituse loa taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

 

 

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel Päästeametiga.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 kalendripäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Heino Lapp, heino.lapp@viljandivald.ee,  telefon 5336 3815

Taotlemine pabervormil

Vajalikud
sammud:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või Viljandi vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Vormikohane avaldus

Viide:

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus  elektooniliselt e-postiga  aadressile viljandivald@viljandivald.ee

Viide