Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Viljandi vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Käesolevas dokumendiregistri avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates 01.01.2014.a. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Kui otsite kindlat dokumenti, kasutage selleks dokumendi otsingut, sisestage teile teadaolevad andmed otsitava dokumendi kohta ning klõpsake nupul Otsi. Kui otsing ei andnud tulemusi, siis proovige esmalt kasutada muid otsingutunnuseid. Kui otsitavat dokumenti ei leia, saab esitada vallavalitsusse teabenõue.

Privaatsuspoliitika
Kõige enam kasutatakse isikuandmete hoidmise reeglistiku kohta terminit privaatsuspoliitika Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 3 lg 4 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses. Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga dokument asutuse kodulehel, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid asutuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.