Eelarve ja majandusaasta aruanne 2019

27.07.20

Viljandi valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Viljandi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsus nr 1-3/269

Viljandi valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Väljavõte Viljandi vallavalitsuse istungi protokollist 29. mai 2020 nr 2-1/26

 

Viljandi valla 2019. aasta eelarve

Viljandi Vallavolikogu määrus 30. jaanuar 2019 nr 61 Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Lühiülevaade Viljandi valla 2019. aasta eelarvest

Eelarve menetlemine vallavolikogus:

Viljandi valla 2019.aasta eelarve eelnõu I lugemine 27.12.2018

 

Viljandi valla 2019.aasta eelarve eelnõu II lugemine 30.01.2019

Viljandi valla 2019. aasta lisaeelarved

Viljandi Vallavolikogu määrus 26.06.2019 nr 74 Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

2019. aasta I lisaeelarve

Viljandi Vallavolikogu määrus 27.11.2019 nr 87 Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

2019. aasta II lisaeelarve

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus:

Viljandi valla 2019.aasta I lisaeelarve eelnõu 26.06.2019

Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve eelnõu 27.11.2019

 

Viljandi valla eelarvestrateegia