Elukohatoimingud

Kui inimene muudab oma elukohta Eestis, asub elama välisriiki või välisriigist Eestisse, peab ta esitama elukohateate.
 
Elukohateadet saab esitada:

1. E-rahvastikuregistri kaudu (sisenemiseks on vajalik kehtiv ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID);

2. Digitaalselt allkirjastatuna aadressile viljandivald@viljandivald.ee;

3. Paberil allkirjastatuna postiga aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, lisades juurde koopia isikut tõendavast dokumendist;

4. Isiklikult kohale tulles vallamajas Kauba tn 9, Viljandi linn.

Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad Eestisse elama asuda või saada Eestis elamisõigust, peavad esitama elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele taotluse isikukoodi saamiseks ja elukohateate elukoha registreerimiseks. Selleks tuleb neil elukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse isiklikult kohale minna. Alaealise lapse või eestkostetava eest võib isikukoodi taotluse ja elukohateate esitada vanem või eestkostja. Rohkem infot vaata siit.

Elukoha registreerimiseks kohapeal palume aja eelnevalt kokku leppida telefonil 520 4216

Tööaeg

E,T,K  8.00-16.30

N 8.00-18.00

R 8.00-15.00

Lõuna 12.00-12.30 

Elukohateate vormid (prinditav ja elektrooniliselt täidetav). Eesti keelesInglise keeles

Omaniku õigustatud nõudmine

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks.

Avaldust saab esitada:

1. E-rahvastikuregistris;

2. Posti teel, lisades juurde koopia isikut tõendavast dokumendist;

3. Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;

4. Vallamajas kohapeal.

Ruumi omaniku avalduse vorm

Tööaeg

E,T,K  8.00-16.30

N 8.00-18.00

R 8.00-15.00

Lõuna 12.00-12.30 

Lisainfo

Sekretär Tiina Almers, tiina.almers@viljandivald.ee, tel 520 4216

1. Elukoha registreerimise vajalikkus

Registreeritud elukoht rahvastikuregistris on aluseks mitmesuguste riigi ja elukohajärgse omavalitsuse teenuste, toetuste ja soodustuste saamisel ja määramisel või õiguste realiseerimisel (näiteks lasteaiakoht, tasuta ühistransport, sotsiaalabi, valimistel osalemine, maamaksu soodustus, jms) ning tulumaksu laekumisel.

2. Elukoha registreerimise kohustuslikkus ja õiguslik alus

Kohustus elukoht registreerida ja selle õiguslik alus tuleneb rahvastikuregistri seaduse §-st 68.

3. Pädev asutus elukohateate menetlemiseks

Kui olete elukohateate esitanud e-rahvastikuregistri kaudu, menetleb seda kohalik omavalitsus (kohalik linna- või vallavalitsus, Tallinnas linnaosavalitsus), mille territooriumil asub Teie uus elukoht.

4. Kui vahetate elukohta Eestis, on

Teil kohustus registreerida uus elukoht 14 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest.

5. Kui asute elama välisriiki, on

Teil kohustus registreerida elukoht ühe kuu jooksul alates välisriik elama asumisest.

6. Elukohateate esitamine teiste isikute kohta

Elukohateate saate esitada enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate ning teiste Teiega koos elavate täisealiste isikute kohta (ühine elukohateade). Lehel „Minu andmed" on Teil võimalik esitada või uuendada oma kontaktandmeid (telefon ja e-post) ja lisa-aadresse. Need kantakse rahvastikuregistrisse kohe. Kui soovite registreerida alaealise lapse või eestkostetava elukoha, lisage elukohateatele kõigi hooldusõiguslike isikute ja esindajate nõusolekud või küsige need e-rahvastikuregistri vahendusel.

7. Ruumi omaniku nõusolek

Kui Te ei ole ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada omaniku/omanike nõusolek või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument. Omaniku nõusolekut või ruumi kasutamise õigust tõendavat dokumenti ei pea lisama isiku kohta,

  • kes on omaniku perekonnaliige (abikaasa, alaealine laps või töövõimetu vanem) või
  • kelle kasuks on kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus.

8. Elukohateate menetlemise aeg

Alates Teie teate saamisest 10 tööpäeva jooksul otsustab kohalik omavalitsus Teie elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise.