Abivajavast lapsest teatamine

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Tulenevalt lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 on kõigil isikutel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teave.

See tähendab, et kui oled märganud abi vajavat last, siis ei ole võimalik kaaluda, kas teavitada sellest lastekaitsetöötajat või mitte, seadus teeb teavitamise kohustuslikuks.

Kelle poole pöörduda?

ABIVAJAVAST LAPSEST teata esimesel võimalusel otse kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistile:

Laste heaolu peaspetsialist Merli Lepik-Kiilu, merli.lepik@viljandivald.ee, tel. 525 4077

Laste heaolu spetsialist  Anu Kiikanu.kiik@viljandivald.ee tel. 5340 5357

Laste heaolu spetsialist Kersti Põldveerkersti.poldveer@viljandivald.ee tel. 510 6948 

Laste heaolu spetsialist  tel. 5307 8882 

 

või ööpäevaringsele lasteabi telefonile 116 111.

Lasteabitelefon 116 111 (www.lasteabi.ee) töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. 

NB! Kui helistada ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas:

  • e-kirja,
  • skype või
  • online nõustamise võimalust kodulehelt "Küsi abi" alt.

Lasteabitelefon on leitav ka Facebookist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsingu sõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse. 

Abivajavast lapsest teatamise vorm

Õigusaktid:

Lastekaitseseadus