Abivajavast lapsest teatamine

10.07.20

Tulenevalt lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 on kõigil isikutel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teave.

See tähendab, et kui oled märganud abi vajavat last, siis ei ole võimalik kaaluda, kas teavitada sellest lastekaitsetöötajat või mitte, seadus teeb teavitamise kohustuslikuks.

Abivajav laps: Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Õigusaktid: Lastekaitseseadus 

Kelle poole pöörduda:

ABIVAJAVAST LAPSEST teata võimalusel otse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale

Lastekaitse peaspetsialist
Maarja Mitt
E-post: maarja.mitt@viljandivald.ee
Telefon: (+372) 525 4077

Lastekaitsespetsialist
Heili Rohtla
E-post: heili.rohtla@viljandivald.ee
Telefon: (+372) 534 05357

Lastekaitsespetsialist
Krista Luik
E-Post: krista.luik@viljandivald.ee
Telefon: (+372) 530 78882

või ööpäevaringsele LASTEABI TELEFONILE 116 111

Lasteabitelefon 116 111 (www.lasteabi.ee) töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.

Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt üle Eesti, vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Kõne telefonile 116 111 on helistajale tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. 

NB! Kui helistada ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas:

  • e-kirja,
  • skype või
  • online nõustamise võimalust kodulehelt "Küsi abi" alt.

Lasteabitelefon on leitav ka Facebookist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsingu sõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse. 

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse – JUHEND 

ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMISE VORM