Avaliku ürituse loa taotlemine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel Päästeametiga.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 kalendripäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Info: Rivo Aren, rivo.aren@viljandivald.ee,  telefon 515 6678
Täitke taotluse vorm ning saatke digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile viljandivald@viljandivald.ee või tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi linn.
Vallamaja on avatud E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

» Taotluse blankett  avaliku ürituse korraldamiseks.rtf