Eelarve ja majandusaasta aruanne 2019

9.07.19

Viljandi valla 2019. aasta eelarve

Viljandi Vallavolikogu määrus 30. jaanuar 2019 nr 61 Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Lühiülevaade Viljandi valla 2019. aasta eelarvest

Eelarve menetlemine vallavolikogus:

Viljandi valla 2019.aasta eelarve eelnõu I lugemine 27.12.2018

 

Viljandi valla 2019.aasta eelarve eelnõu II lugemine 30.01.2019

Viljandi valla 2019. aasta lisaeelarved

Viljandi Vallavolikogu määrus 26. juuni 2019 nr 1-2/74 Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 

2019. aasta I lisaeelarve

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus:

Viljandi valla 2019.aasta I lisaeelarve eelnõu 26.06.2019

 

Viljandi valla eelarvestrateegia

 

Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Viljandi valla eelarvestrateegia täiendamiseks ja muutmiseks aadressil viljandivald@viljandivald.ee kuni 26.08.2019.