Eelarve, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruanne 2023

Viljandi valla 2023. aasta eelarve

Protokollid

Eelarve menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2023. aasta eelarve eelnõu I lugemine

 

Viljandi valla 2023. aasta eelarve eelnõu II lugemine

 

Viljandi valla 2023. aasta I lisaeelarve

Viljandi valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

 

Lisaeelarve menetlemine volikogus

Viljandi valla 2023. aasta lisaeelarve vastuvõtmine 25.05.2023

Viljandi valla 2023. aasta II lisaeelarve

Viljandi valla 2023. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

 

Lisaeelarve menetlemine volikogus

Viljandi valla 2023. aasta lisaeelarve vastuvõtmine 30.11.2023

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027

Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 toimunud istungil võeti vastu Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2023 – 2027

 

Eelarvestrateegia menetlemine volikogus

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027, I lugemine

Viljandi Vallavolikogu 29.06.2023 istungi protokoll nr 1-1/21

 

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027, II lugemine

Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 istungi protokoll nr 1-1/23

 

Viljandi Vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollid:

Eelarve-ja majanduskomisjon: 21.06.2023 protokoll nr 1-7/19, 20.09.2023 protokoll nr 1-7/21.
Haridus- ja noorsootöökomisjon: 26.06.2023 protokoll nr 1-9/18, 21.09.2023 protokoll nr 1-9/20.
Kodanike ühenduste ja külaarengu komisjon: 27.06.2023 protokoll nr 1-11/15, 26.09.2023 protokoll nr 1-11/17.
Kultuuri- ja spordikomisjon: 19.06.2023 protokoll nr 1-15/15, 20.09.2023 protokoll nr 1-15/17.
Revisjonikomisjon: 29.06.2023 protokoll nr 1-6/18, 28.09.2023 protokoll nr 1-6/20.
Sotsiaalkomisjon: 21.06.2023 protokoll nr 1-8/14, 19.09.2023 protokoll nr 1-8/16.