Kolga-Jaani alevik

Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025

Kolga-Jaani alevikus on 15 tarbijaga kaugküttevõrk. Kolga-Jaani alevikus tegeleb soojusmajandusega valla omandis olev munitsipaalasutus Sovel.