Mustla kaugküttepiirkond

Mustla kaugküttevõrk asub SW Energia halduses, alates 01.01.2016.a. on soojusenergia müügihind Mustlas 59.63 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Hinnainfo meie SW Energia teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

 

Mustla aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Ettepanekud arengukava põhjal:

1. Mustla alevikus jätkata korruselamute, valla- ning eraettevõtete varustamist soojusega kaugküttevõrgust.

2. Juhul, kui tänu energiasäästumeetmetele või haldusreformile kaugküttesoojuse maksumus ületab 70 – 75 €/MWh, siis on otstarbekas hinnata üleminekut lokaalküttele.

3. Mustla aleviku kaugküttepiirkonnas tuleks piirid muuta vastavaks tänasele olukorrale ja arvestada tuleks tulevikuperspektiive.

4. Nõustada tarbijaid seoses hoonete soojussõlmede ja küttesüsteemide korrastamisega ning energiasäästu saavutamisega elamutes (fassaadid, katused, aknad jne.).

5. Uuendada ja remontida kaugküttevõrku kuluefektiivselt. Sel juhul uuendatakse esmajärjekorras lõigud, kus kaod on kõige suuremad või mis on varustuskindluse seisukohalt kõige kriitilisemad.