Päri kaugküttepiirkond

7.02.17
Tabel: Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhinnad (käibemaksuta) lõpptarbijatele 
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

Piirkond

MWh

Kütteliik

Piirhind

[MWh/€]

Leibkondade  arv

Avalikud teenused

Päri

980

õli

68,43

76

Lasteaed-raamatukogu, spordihoone


Soojusenergia tootja  OÜ SW Energia.

Kaugkütte piirkonna peamised probleemid

  1. Kõrge hinnaga kütteliik;
  2. Kaugkütte taristu vajab renoveerimist (katlamaja, torustik);
  3. Tarbimistihedus < 1,0  - müüdud soojuse kogus (MWh) soojustorustiku jooksva meetri kohta (MWh/jm).