MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia

26.02.20

Tunnustamaks Viljandi vallas elavaid sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja kolm nimelist spordipreemiat:

 1) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;

 2) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;

 3) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia spordielu edendajale.

 

Taotlusi Martin Kleini nimelise spordipreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlus esitada e-mailile viljandivald@viljandivald.ee

Vabas vormis taotlused koos kandidaadi eelnevate aastate sporditulemuste ja saavutustega ning spordielu edendaja puhul kokkuvõte panusest spordivaldkonda esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks.

Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

Spordipreemia saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega ning neid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

 

Viljandi Vallavolikogu määrus 31.10.2018 nr 53 "Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord"

Viljandi Vallavolikogu otsus 30. jaanuar 2019 nr 1-3/144 "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine"