Martin Kleini nimeline spordipreemia

Tunnustamaks Viljandi vallas elavaid sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja viis Martin Kleini nimelist spordipreemiat:

1) parim naissportlane;
2) parim meessportlane;
3) parim noor naissportlane;
4) parim noor meessportlane;
5) spordielu edendaja.

Esita tunnustamise ettepanek

Ettepaneku Martin Kleini nimelise spordipreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Kirjalikult tuleb esitada kandidaadi eelnevate aastate sporditulemused ja saavutusted ning spordielu edendaja puhul kokkuvõte panusest spordivaldkonda iga aasta 31. detsembriks.

Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

Spordipreemia saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega ning neid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

 

Viljandi Vallavolikogu määrus "Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord"

Viljandi Vallavolikogu otsus "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" 

Viljandi Vallavolikogu otsus "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" muutmine

Varasemad Martin Keini nimelise spordipreemia laureaadid

Parim naissportlane

Sille Puhu (2022)
Emilia Palgi (2021)
Brit Martin (2020)
Emilia Palgi (2019)

Parim meessportlane

Rommi Pukk (2023)
Kristjan Tafenau (2021)
Kardo Tamm (2020)
Rauno Tamme (2019)

Parim noor naissportlane

Liisa Oras (2023)
Marja Kirss (2022)
Jane Roosimägi (2021)

Parim noor meessportlane

Gregor Kiriland (2023)
Andreas Hantson (2022)
Leo Muiste (2021)

Spordielu edendaja

Marko Koks (2023)
Joel Paal (2022)
Einar Kaigas (2021)
Zurab Kvaratshelija (2020)
Paul Kolla (2019)