MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia

Tunnustamaks Viljandi vallas elavaid sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja viis nimelist spordipreemiat:

1) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;
  2) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;
  3) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele naissportlasele;
  4) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele meessportlasele;
  5) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia spordielu edendajale.

 

Taotlusi Martin Kleini nimelise spordipreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlus esitada e-mailile viljandivald@viljandivald.ee

Vabas vormis taotlused koos kandidaadi eelnevate aastate sporditulemuste ja saavutustega ning spordielu edendaja puhul kokkuvõte panusest spordivaldkonda esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 31. detsembriks.

Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

Spordipreemia saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega ning neid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

 

Viljandi Vallavolikogu määrus "Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord"

Viljandi Vallavolikogu otsus "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" 

Viljandi Vallavolikogu otsus "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" muutmine