Kohanimed ja aadressid

17.07.20

 

         LISA: asendiplaan.pdf

         LISA: asendiplaan.pdf

 

Viljandi vallavalitsuse korraldus 14. november 2017 nr 1124 Kohanime määramine Peetrimõisa küla

 Lähiaadresside määramine, Peetrimõisa küla, Vainu tee

 Lähiaadressi määramine Mõisa teega seotud katastriüksustele, Pärsti küla