Matusetoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Matusetoetus on Viljandi valla eelarvest selleks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite arvelt matuse korraldajale matuse kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne toetus. Matusetoetust on õigus  saada isiku matuse korraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistris Viljandi vald. Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud).

Toetuse suurus

Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

Matusetoetuse määramine

Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kolme kuu jooksul surmapäevast arvates. Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.

Õigusaktid

Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018. a määrus nr 13 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord"

Vastutajad

Kätlin Sarapuu, katlin.sarapuu@viljandivald.ee, tel. 435 0138, 5198 3202 (Viljandi valla piirkond). Viljandi vallamaja, Kauba tn 9, kabinet 105.

Kaie Pukk, kaie.pukk@viljandivald.ee, tel. Tel. 435 1813; 517 6711 (Tarvastu piirkond), Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e, Mustla alevik.

Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, Tel. 439 5119, 5919 6606 (Kolga-Jaani piirkond), Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik.

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart ning PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Viide

 

TAOTLEMINE PABERKANDJAL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT , Viljandi vallamajast või teenuskeskustest sotsiaaltöötaja käest. Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).


Vajaminevad dokumendid

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend


Viide