Matusetoetuse taotlemine

Matusetoetus on Viljandi valla eelarvest selleks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite arvelt matuse korraldajale matuse kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne toetus. Matusetoetust on õigus saada isiku matuse korraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistris Viljandi vald. Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud).

Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kolme kuu jooksul surmapäevast arvates. Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.

Õigusakt

Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018. a määrus nr 13 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord"

Info

Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202. Viljandi vallamaja, Kauba tn 9, kabinet 105.

Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond), Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e, Mustla alevik.

Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond), Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik.
 

Taotlemine Elektrooniliselt

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart ning PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Taotlemine paberkandjal

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT , Viljandi vallamajast või teenuskeskustest sotsiaaltöötaja käest vastuvõtuaegadel.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend