Matusetoetuse taotlemine

Kirjeldus

Matusetoetust on õigus saada isiku matuse korraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistris Viljandi vald.

Erandkorras makstakse matusetoetust ka matusekorraldajale, kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei ole võimalik saada toetust ühestki teisest kohaliku omavalitsuse üksusest (sh surnult sündinud laps).

Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Vajaminevad lisadokumendid:
  • vajadusel taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi koopia, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit või arstliku surmateatise koopia, kui isik sündis surnult;
  • vajadusel muud asjakohased dokumendid.
  1. Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kolme kuu jooksul surmapäevast arvates.
  2. Matusetoetuse määramise otsuse teeb Viljandi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist esimesel võimalusel, aga mitte hiljem, kui viie tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.
  3. Matusetoetuse määramata jätmise otsustab sotsiaalkomisjon.

Taotluse vorm

Veebi taotlus:

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti, Smart-ID või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Paberkandjal taotlus:

Matusetoetuse taotlus

 

Õigusakt

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)