Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi hindamine

Kokkuvõte - Viljandi valla noorsootöö kvaliteet

Kvaliteedihindamine viidi läbi perioodil 22.10.2019 - 15.05.2020, hindamisele kuulusid 2018. ja 2019. aasta.

Kvaliteedi hindamise koostajaks oli Liis Lääts.