Ohtlikud jäätmed

Alates 01.06.2018 võetakse Viljandi Jäätmejaamas (Pärnu mnt 36, Viljandi linn) Viljandi valla elanikelt tasuta vastu kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid. Ohtlike jäätmete ilma tasuta üleandmiseks on vajalik isikut tõendav dokument,  mille alusel tuvastatakse vallaelanikuks olemist.

Peamised kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on vanad ravimid, päevavalguslambid, säästupirnid, elavhõbedat sisaldavad kraadikaaslid, vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud, värvi- , laki ja liimijäätmed, lahustijäägid, pestitsiidid ja väetised ja kodukemikaalid.

Ohtlike ainete pakendid ei ole tühjana ohtlikud, aga kui pakendisse on jäänud küllalt palju ohtlikku ainet ja seda ei ole võimalik või ei soovita enam kasutada, siis tuleb see koos pakendiga viia ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama.

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad ka mitmed probleemtooted: elektri- ja elektroonika seadmed (nt televiisorid, külmkapid, arvutid jt), akud ning patareid. Ohtlike jäätmete põletamine on väärtegu, mille eest võib määrata rahalise karistuse eraisikule kuni 1200 eurot, ettevõttele kuni 3200 eurot.

Viljandi jäätmejaam

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi
Avatud: E,T,K,N,R – 9.00-18.00; L – 9.00-15.00
Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee

 

Viljandi valla elanikelt (eraisikutelt) võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu veel järgmistes kohtades:

Paistu külas
Raamatukogu tee 2, tööpäevadel kell 9-16.
Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil 439 3260

Viiratsi aleviku piiril

Iva tee 17, Mäeltküla küla, tööpäevadel kell 9-16

Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil +372 5301 1640

 

Uusna külas
Uusna-Saareküla teeristis, tööpäevadel kell 9-16.
Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil +372 5301 1640

Kolga-Jaani alevikus katlamaja territooriumil

Mustla külas Posti tn 27 turuplatsi kõrval

Viljandi Jäätmejaamas, Pärnu mnt 36, Viljandi linnas


Kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid:

 • akud
 • vanaõli
 • õlifiltrid
 • värvijäätmed (vanad värvid, liimid, lakid)
 • elavhõbedajäätmed
 • patareid
 • vanad ravimid
 • vanad pestitsiidid
 • kemikaalid
 • päevavalguslambid
 • ohtlike ainetega saastunud pakend

Ettevõtted/asutused on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Jäätmete äraandmine palun eelnevalt kokku leppida telefonil +372 5301 1640