Olulised kontaktid

ASUTUS

KONTAKT

INFO

ABITAJA

650 0650 (tasuta)

E-R: kl 9-17

Nõustamis- ja suhtlemisteenus ennast üksi tundvatele eakatele ja erivajadustega inimestele.

DEMENTSUSE USALDUS- JA INFOLIIN

644 6440 (tavatariif)

ETNR: kl 12-16

K: kl 16-20

Dementsusega inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks spetsialistiga kohtumist.

Personaalne nõustamine pakub inimestele tuge ja praktilisi soovitusi parimate lahendusteni jõudmiseks.

ELULIINI NAISTE TUGIKESKUS

5515 491 (tavatariif)

24/7

Naiste toetamine. Nõustamine naistevastase vägivalla all kannatavatele naistele.

EMOTSIONAALSE
TOE JA 

HINGEHOIUTELEFON

116 123 (tasuta)

Nõustajad 10-24

Hingehoidjad 16-24

Eesti, vene ja inglise keeles

Emotsionaalse toe nõustajale helistada võivad kõik, kelle elus on pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest rääkida.
Hingehoidjale helista, kui on mure enda või lähedase haiguse pärast, vajad emotsionaalset tuge, Sul on eksistentsiaalsed, spirituaalsed või religioossed küsimused või kui teemaks on lein või surija ja tema lähedaste toetamine.

HÄDAABI

112 (tasuta)

24/7

Hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral abi kutsuda. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus.

KRIISIINFOTELEFON

1247 (tasuta)

24/7

Psühholoogiline esmaabi kõikidele abivajajatele. Usaldusväärne info riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi puudutavates küsimustes.

LAPSEMURE

Foorum www.lapsemure.ee

Mured, mis pole silmast silma rääkides mugavad, võivad kirjutades väga lihtsasti räägitavad olla.

LASTEABI.EE

116 111 (tasuta)+online chat

24/7

Sotsiaal- ja kriisinõustamise teenus.

Abivajavast ja hädasolevast lapsest teatamine.

MÜRGISTUSTEABE-
KESKUS

16662 (tavatariif)

24/7

Infoliinil töötavad mürgistusvaldkonna eriõppega õed, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama tegutsemisskeemi.

NARKO.EE

Veebinõustamine

Küsimused, mis puudutavad narkootikume, nende tarvitamist, riske ja ka abivõimalusi.

OHVRIABI

116 006 (tasuta)

24/7

Tugi inimestele, keda on koheldud vägivaldselt, hoolimatult või halvasti. Toetamine inimest füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral.

VAIMSE TERVISE TUGILIIN  660 4500 Tugi igapäevamuredega toimetulekul. Vastavalt sinu soovile vestlevad vabatahtlikud nõustajad telefoni, chat'i või videosilla vahendusel.

PEAASI.EE

Veebinõustamine

Küsimused, mured või kahtlused vaimse tervisega? Kuidas edasi, mida ette võtta, kellega rääkida või kelle poole pöörduda?

PEREARSTI NÕUANDELIIN

1220 (tavatariif)

24/7

Nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhised esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorraldust puudutavates küsimustes.

RASEDUSKRIIS

800 2008 (tasuta)

E-P: 9-21

Info ja tugi raseduskriisiga toimetulekuks.

SEKSUAALTERVIS.EE

Veebinõustamine

435 2076 (Viljandi nõustamine)

Noorte Nõustamiskeskus kõikidele kuni 26-aastastele (k.a) neiudele ja noormeestele – tasuta nõustamine ja loengud seksuaalhariduse teemadel.

USALDUSTELEFON

126 (tasuta, eesti keel)

E-P: 17-03

127 (tasuta, vene keel)

E-P: 19-23

Vältimatu psühholoogiline abi. Psühholoogilises kriisis või kriisieelses seisundis helistaja emotsionaalne toetamine.

 

VÄHILIIDU NÕUANDETELEFON

800 2233 (tasuta lauatelefonilt helistades)

631 1727 (tasuta mobiililt helistades)

E-R: kl 10-12, 18-20

Vähipatsientide ja nende lähedaste psühhosotsiaalne toetamine.

ÄMMAEMANDA NÕUANDETELEFON

12252 (1,2 eurot kõneminut)

24/7

Ööpäevaringne nõustamine kõikidele naistele ja meestele, kellel on küsimus või mure, mis puudutab naise või lapse tervist.