Projektid

Projekt „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse"

Projekti "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse" eesmärgiks on suurendada Viljandi valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Oodatav tulemus on koolide õpikeskkonnad, mis on sisustatud vastavalt õppijate vajadustele, nüüdisaegse ja kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades.
Projekti toetatakse perioodil 01.09.2021-31.08.2022 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Väikelahendused HEV õpilastele". Toetuse summa on 60 881 eurot.

 

Projekti raames tehtud ehitustööd Holstre ja Saarepeedi koolis HEV õpilastele paremate õpitingimuste tagamiseks:

Projekt "Kolme kooli muusikaprojekt"

Paistu Kool, Heimtali Põhikool ja Saarepeedi Kool osalevad ühisprojektis  „Kolme kooli muusikaprojekt". Muusikaprojekti idee sündis vajadusest mõelda kunstiainete valdkonnas raamidest välja ning pakkuda õpilastele võimalust end kaasaegsete õppevahendite abil muusikas väljendada.

Projekti raames soetatakse „Koolibänd", elektroonilise muusika tegemiseks vajalik komplekt, noodi- ja pilliõppe vahendid ning arendatakse koolide helisüsteemi, lisaks töötavad osalevate koolide muusikaõpetajad välja ühiskasutatavad õppematerjalid Klass+programmi. Osalevate koolide juhid on veendumusel, et projekti elluviimise tulemusena paraneb õpilaste muusikaline kirjaoskus, õpilased oskavad täita erinevaid õpi- ja loovülesandeid, kasutavad kaasaegseid tehnoloogiavahendeid (digitaalne noodigraafika, helisalvestus- ja helitöötlusprogrammid) ning mõistavad tehnoloogia rolli muusika arengus.

Kaasaegne õpivara annab õpilastele võimaluse luua muusikat, mis on harjumuspärasest erinev ning mitmekesistab traditsioonilisi sündmusi. Õpilastel on julgust ja ideid luua sündmustele muusikaline kujundus ning seda lives esitada, koosmusitseerimine läbi koolibändi arendab õpilaste suhtlemisoskust, üksteisega arvestamist ning loob ühiseid väärtusi. Projekti üheks väljundiks on kolme kooli ühised elektroonilise muusika päevad.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" summas 124 738,48 eurot.