Sotsiaaleluruumid

Sotsiaaleluruumid Viiratsi alevikus
 

 • Sotsiaalkorterid asuvad aadressil Tehnika tn. 3, 70101 Viiratsi alevik, Viljandi vald VILJANDIMAA
 • Sotsiaalmaja perenaine: Brigita Linamägi
 • Telefon: 530 80998
 • E-post: brigita.linamagi@viljandivald.ee

Sotsiaalmaja esimesel ja teisel  korrusel on eakatele, puuetega inimestele ja teistele raskustes olevatele valla kodanikele 20 sotsiaalkorterit.
Igal elanikul on oma tuba, kus on ta isiklikud asjad ja mille ta on ise sisustanud. Köök ja hügieeniruumid on ühiskasutuses. Kommunaalteenuste, st. kütte, vee, elektri ja muu eest tasub iga elanik ise.
Maja perenaine on hooldustöötaja Brigita Linamägi, kes vajaduse korral abistab.
Korteri saamiseks tuleb soovijatel esitada vallavalitsusele avaldus, milles on ära märgitud ka korteri taotlemise põhjused.
Teave sotsiaalkorterite kohta: sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, tel 435 0127, 512 7988, sirli.toom@viljandivald.ee või sotsiaalmaja telefonilt 530 80998.

Sotsiaaleluruumid Paistus
 

 • Aadress: Raamatukogu tee 2/2, Paistu küla, Viljandi vald, 69601 Viljandimaa
 • Üldtelefon: 439 3260
 • Liis Aksalu – sotsiaaltöötaja 
  Telefon: 5332 2124
 • Marilin Kangur – tegevusjuhendaja 
  Telefon: 5684 0017
   

Paistu Sotsiaalkeskuses on 16 sotsiaalkorterit: 14 ühetoalist, millest 4 korterit on kohandatud liikumispuuetega inimestele ja 2 korterit on kahetoalised.

Sotsiaalkeskuses on päevakeskus, kus on võimalik läbi viia erinevad üritusi ja koolitusi.
Sotsiaalkeskuses elavatele isikutele osutatakse pesu pesemise, sauna-, transpordi- ja sotsiaalnõustamise teenust.
Lisaks osutatakse Sotsiaalkeskuses erihoolekandeteenust toetatud elamise klientidele ja igapäevaelu toetamise teenust.
Sotsiaalkeskuse avamine toimus 6. detsembril 2012. aastal. Sotsiaalkeskus on loodud vähekindlustatud isikutele ja peredele nende elukvaliteedi parandamiseks.

Paistu Sotsiaalkeskuse põhimäärus, vastu võetud 29. mai 2019

Paistu Sotsiaalkeskuse kodukorra korraldus, vastu võetud 3. juuni 2020 

Lisa

Sotsiaaleluruumid Saarepeedil

 • Aadress: Saarepeedi küla 70201, Viljandi vald VILJANDIMAA
 • Kontaktinfo: Sirli Toom
 • Telefon: 435 0127
 • E-post: sirli.toom@viljandivald.ee

Sotsiaalkorterid asuvad aadressil Saarepeedi rahvamaja, Saarepeedi küla.

Saarepeedi rahvamaja teisel korrusel on kaheksa korterit, millest viis tuba on ühekohalised, kaks tuba on ema-lapse tuba ja üks korter on perele. Esimesel korrusel asub pood ja rahvamaja, läheduses on Saarepeedi kool ja lasteaed, bussipeatus, tööandjad.

Sotsiaaleluruumid Kärstnas

 • Aadress: Kärstna küla, Viljandi vald, VILJANDIMAA
 • Kontaktinfo: Ly Kirt, juhataja
 • Telefon: 517 6729
 • E-post: ly.kirt@viljandivald.ee
 • Täpsem info sotsiaaleluruumi paigutamise kohta Astrid Viinapuu, sotsiaaltöö spetsialist, tel. 517 6711, astrid.viinapuu@viljandivald.ee

Viljandi vallavalitsus pakub soovijatele eluasemeteenust sotsiaalhooleknadeseaduse mõistes.
Teenus on mõeldud neile, kes ise ei ole suutelised ega võimelised endale ega oma perele eluruumi tagama. Kärstna sotsiaalmaja sobib elamiseks nii eluaseme kaotanud inimestele, kui ka eakatele ja puuetega inimestele, kes vajavad regulaarselt sotsiaalteenuseid (mitte veel üldhooldekoduteenust) ning üksinda elamisega enam hakkama ei saa.

Toad sotsiaalmajas on 1-3 kohalised. Iga üürnikuga sõlmitakse üürileping ning vajadusel saab isik taotleda toimetulekutoetust seaduses ettenähtud korras.  Päevasel ajal toimetab majas hooldustöötaja, kes abistab elu korraldamisel, vajadusel aitab taotleda toetusi,  motiveerib inimesi osalema sotsiaalprogrammides, aitab otsida uut eluaset, korraldab transpordi arsti vastuvõtule või hoolekndeasutusse, abistab pesemisel jne.

Kärstna sotsiaalmaja, nimega Kärstna Kodu asub Kärstna küla keskel. Pood  ja bussijaam asuvad sotsiaalmaja kõrval; perearst, raamatukogu ja lasteaed jäävad 50 m kaugusele, Lähedal asuvad Kärstna mõis ja mõisapark. Kärstna Kodusse võib tulla osaliselt oma mööbliga, kellel on rohkem oma asju saab need hoiustada selleks ettenähtud kohas. Sotsiaalmajja sisenemiseks on kasutusel sõrmejäljelugeja, mis väldib olukordi, kus võti maha ununeb või seda, et öisel ajal keegi võõras majja sisse pääseks. Iga tuba on eraldi lukustatav. Majas on keskküte ja ventilatsioon, ühised on puhketoad ning wc/vannituba.

Viljandi vallas osutatakse eluruumi tagamise teenust lisaks ka erinevates vallale kuuluvates sotsiaalkorterites. Täpsem info: sotsiaaltööspetsialistilt Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988