Stipendiumid

Stipendiumiga tunnustatakse Viljandi vallast kõrgkooli või kutseõppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid õpilasi ja antakse välja nimelised stipendiumid:

  • Aino Tamme nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele - 1200 eurot.
  • Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele - 1200 eurot.
  • Villem Reimani nimeline stipendium hariduse valdkonna üliõpilastele - 1200 eurot.
  • Johan Laidoneri nimeline stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele - 1200 eurot.
  • Jaan Tõnissoni nimeline stipendium kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele - 800 eurot.

Stipendiumile kandideerija peab olema koolis edukalt läbinud vähemalt kaks õppeaastat.

Ettepanekuid stipendiumi andmiseks võivad esitada nii õpilased ise kui ka koolid. Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. septembriks.

Ettepanekule tuleb lisada:

  • kooli soovitus,
  • kooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest,
  • tunnustuse saajaks kandideeriva õpilase motivatsioonikiri.

Vajalikud dokumendid saata Viljandi Vallavalitsuse aadressil Kauba 9, 71020 Viljandi linn või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon ja esitab oma seisukoha nimelise stipendiumi andmiseks vallavalitsusele.

Stipendiumid antakse üle vallavalitsuse korraldatud pidulikul sündmusel. Stipendiumi saajaid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga.

Stipendiaadid:

2021

Jass Kalev Mäe (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 30. lend) – Aino Tamme nimeline humanitaar- ja kultuuriüliõpilase stipendium.

Kristin Põder (Tallinna Tehnikakõrgkool, majandusarvestuse eriala) – Jaan Depmani nimeline reaal- ja loodusainete üliõpilase stipendium. 

2020

Marta Anderson (Aalto Ülikool, filmi helidisaini magistriõpe) – Aino Tamme nimeline humanitaar- ja kultuuriüliõpilase stipendium.

Marite Juurik (Eesti Maaülikool, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistriõpe) – Jaan Depmani nimeline reaal- ja loodusainete üliõpilase stipendium.

2019

Rebecca Künnis (Eesti Kunstiakadeemia, tekstiilidisaini eriala) – Aino Tamme nimeline humanitaar- ja kultuuriüliõpilase stipendium.

Annika Ilves (Tallinna Ülikool, matemaatikaõpetaja magistriõpe) – Jaan Depmani nimeline reaal- ja loodusainete üliõpilase stipendium.

2018

Rutt Poolakese (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, koolimuusika eriala) – Aino Tamme nimeline humanitaar- ja kultuuriüliõpilase stipendium.

Kädi-Liis Hunt (Tallinna Ülikool, matemaatikaõpetaja magistriõpe) – Jaan Depmani nimeline reaal- ja loodusainete üliõpilase stipendium.