Viljandi valla sümboolika

Viljandi valla sümbolid on lipp, vapp ja muu sümboolika (muu sümboolika all tuleb mõista valla logo, mis on visuaalne graafiline märk, mis assotseerub Viljandi valla vapi ja lipuga)

 

Viljandi valla vapp
 

 

Vapi kirjeldus: Viljandi valla vapil on sinisel kilbil
hõbedane roosiõis, millel väiksem sinine linaõis.
Vapil kuldne päis. Vapi kuju - järjepidevus ja traditsioonid.


 


Viljandi valla lipp
 


Lipu kirjeldus:  Viljandi valla lipul on
sinisel väljal valge roosiõis, millel väiksem
sinine linaõis. Lipul kollased pakud.
Viljandi valla lipu laiuse ja pikkuse suhe on 2:3

Vapi/lipu elemendid

Nelja ühinenud valla sümboolika koondatud ühtseks. Rõhutades ühtset eesmärki ja tulevikku, mitte hoida killustatuna erievaid mõtteid ja märke. Õis – Viljandi linna vapiroosil asetsev linaõis – väljendamaks linna ja maapiirkonna tihedat seotust. Eesmärgiks mõtestatud koostöö ühise tuleviku nimel.

 

Valla sümbolite värvid
 

 1. Sinine (Azure): seotus Viljandiga, linapõllud seotus Mulgimaaga, tahtekindlus, vaimisus, noorus, lootus, pilvitu taevas, positiivsus;
 2. Kuld/kollane (Or): seotus Viljandi ja Viljandimaaga, jõukus, päike, laiuvad viljaväljad, keskele kokku tulevad 4 kuldset kujundit moodustavad kaheksakanna – viide Eesti pärimuskultuuri edasikandvale tugevale kogukonnale; viis kuldset odaotsa viitavad paikkonna kuulsusrikkale muinasajale; 
 3. Hõbe/valge (Argent): seotus Viljandiga, Viljandi vapiroos, millel sinine linaõis,väljendab ühtsust ja koostööd, valgustatus.

Viljandi valla logo 

Viljandi valla logo-  visuaalne graafiline märk,
mis assotseerub Viljandi valla vapi ja lipuga.

 

Viljandi valla sümboolika autor: Tõnno Habicht

Valla sümbolite kasutamise tingimused

Valla vappi võib kasutada:

 1. valla koduleheküljel;
 2. valla üld- ja kirja plankidel;
 3. valla ametiisikute ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide visiitkaartidel;
 4. vallavalitsuse poolt väljaantud trükistel, reklaamidel, meenetel;
 5. vallavalitsuse hoonel ja valla piiritähistel;
 6. muudel juhtudel vallavalitsuse loal.

Valla lipu heiskamine ja kasutamine:

 1. Valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoone peasissekäigu juures ja ametiasutuse hallatavate hoontel või lipumastides, ajutiselt valla pidupäevadel ja avalikel üritustel.
 2. Valla elanikul on õigus heisata ja kasutada valla lippu järgides Eesti lipu seadust ja head tava.
 3. Valla lipu heiskamisel koos teise riigi, organisatsiooni või mõne muu lipuga, tuleb lipud paigutada vastavalt Eesti lipu seadusele.
 4. Kui valla lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa must lint või heisatakse lipp poolde masti.
 5. Valla lippu laualipuna kasutatakse vallavolikogu ja –valitsuse istungite laual, Vallavalitsuse ja valla asutuste ametiruumis, valla külaliste ametlikul vastuvõtul, samuti võidakse kinkida meenena valla külalistele.
 6. Käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub valla lipu kasutamine vallavalitsuse loal.

Valla logo võib kasutada Viljandi valla reklaamimisel ja kasutamise õiguse annab vallavalitsuse ametiasutus.

Sümboolika kasutamise õiguse ja trükifaili saamiseks palume kontakteeruda viljandivald@viljandivald.ee