Viljandi valla tunnustused

Kandidaate võivad tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud e-posti aadressil viljandivald@viljandivald.ee või kirjalikult aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn. Tunnustused antakse üle Viljandi vallas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel. 

 

Viljandi valla aukodanik

Viljandi valla aukodaniku nimetus on valla kõrgeima tunnustus, mille eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tegevusega välja paistnud Viljandi valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.
 
 
Viljandi valla teenetemärk

Viljandi valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat ühiskondlikku kasu Viljandi vallas.

 

Viljandi valla tegija 

Viljandi valla tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, keskkonnahoiu, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud Viljandi vallale tuntust.

 

Viljandi vala aasta pere 

Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koos tegutsemist väärtustavaid peresid.

 

Viljandi valla tänukiri

Viljandi valla tänukiri antakse korras nimetatud tunnustuse saajatele, tänuavaldusena ametiasutuse teenistujale või ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest või füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Viljandi vallaga.

 

Aasta haridustöötaja 

Aasta haridustöötaja tunnustuse andmise eesmärgiks on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla haridusvaldkonna töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.
 
Tunnustus antakse järgmistes kategooriates:
  1) Aasta noor õpetaja;
  2) Aasta õpetaja;
  3) Aasta lasteaiaõpetaja.
 

Nimelised stipendiumid 

Tunnustamaks Viljandi vallast kõrgkooli või kutseõppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid õpilasi, antakse välja nimelised stipendiumid:

 • Aino Tamme nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuri üliõpilasele;
 • Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele;
 • Villem Reimani nimeline stipendium hariduse valdkonna üliõpilastele;
 • Jaani Tõnissoni nimeline stipendium kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele;
 • Johan Laidoneri nimeline stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.
   

Aasta noorsootöö tegija

Aasta noorsootöö tegija tunnustuse auhinna omistamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi.


Aasta noor

Aasta noore tunnustus antakse Viljandi valla noorele vanuses 7–26 aastat (k.a) või Viljandi vallas tegutsevale noortegrupile, kelle tegevus või saavutused on kalendriaasta jooksul olnud noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

 

Viljandi valla kultuuripreemia

Viljandi valla kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud Viljandi vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud Viljandi vallale üleriigilist tunnustust.

 

Aasta sotsiaaltöötegija

Aasta sotsiaaltöötaja tunnustuse eesmärk on innustada ja märgata Viljandi vallas sotsiaalvaldkonna inimesi, kes on eriliselt oma tegevusega silma paistnud.

 

Aasta ettevõtja

Aasta ettevõtja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule kelle registreeritud elukoht või asukoht on Viljandi vald, või kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi vald ning kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi valla ettevõtluse arengule.

 

Aasta kogukonnaedendaja

Aasta kogukonnaedendaja tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut (sh vabatahtlikku) või organisatsiooni, kes on oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut ning kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus (nt on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus).

 

Martin Kleini nimeline spordipreemia

Tunnustamaks Viljandi valla haldusterritooriumil elavaid sportlasi, Viljandi vallaga seotud või Viljandi valda esindanud sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja viis nimelist spordipreemiat:

 • Martin Kleini nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;
 • Martin Kleini nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;
 • Martin Kleini nimeline spordipreemia parimale noorele naissportlasele;
 • Martin Kleini nimeline spordipreemia parimale noorele meessportlasele;
 • Martin Kleini nimeline spordipreemia spordielu edendajale. Noorsportlaseks loetakse noort, kes on taotluste esitamise aasta 31. detsembri seisuga noorem kui 21 aastat.


Viide: Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Viljandi valla tunnustused 2021. aastal

Viljandi vallavalitsus andis veebruari viimasel nädalal üle Viljandi valla tunnustused ja seda üsna eripärasel moel. Kui esialgu oli plaanis tunnustada väljapaistnud valla kodanikke Heimtali ringhoones 23. veebruaril, siis koroona pandeemia järsk laienemine sundis plaane muutma. Nii läksid vallavanem Alar Karu ja vallavolikogu esimees Kaupo Kase ise autasustatute juurde, kaasas kõnepult, punane vaip, autasud ning lilled.

Aukodanik – Priit Silla

Teenetemärk –  Urve Kimmel

Teenetemärk – Tiiu-Mall Lutsar

Teenetemärk – Urve Mukk

Teenetemärk – Anne Sepik

Aasta tegija – Sven Andreson

Aasta pere – perekond Pai

Kultuuripreemia – Annika Jones

Aasta noorsootöö auhind – Karin Mägi

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Emilia Palgi

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Kristjan Tafenau

Martin Kleini nimeline noore naissportlase preemia –  Janne Roosimägi

Martin Kleini nimeline noore meessportlase preemia – Leo Muiste

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Einar Kaigas

 

Kauni kodu konkursil pälvisid tunnustuse:

 • Eeriksaare, Vissuvere küla – Inga ja Märt Laansalu
 • Kase tn 13, Kärstna küla – Marju ja Raimo Loorberg
 • Ojaküla tee 6, Vardi küla – Elle Toomsalu ja Arvi Rätsep
 • Pärna tee 3, Uusna küla – Uusna küla, Pärnatee 3 korteriühistu

Viljandi valla tunnustused 2020. aastal

2020. aastal anti tunnustused välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel, mis toimus 21. veebruaril Heimtali ringhoones.

Aukodanik – Ene Saar

Teenetemärk – Märt Müür

Teenetemärk – Heino Lapp

Teenetemärk – Ille Mirka

Aasta tegija – Artur Grossthal

Aasta pere – perekond Hantson

Kultuuripreemia – Vaike Rajaste

Aasta noorsootöö auhind – Ester Valk

Aino Tamme nimeline stipendium – Rebecca Künnis (Eesti Kunstiakadeemia, tekstiilidisain)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Annika Ilves (Tallinna Ülikool, matemaatikaõpetaja magistriprogramm)

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Brit Martin

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Kardo Tamm

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Zurab Kvaratshelija

 

Kauni kodu konkursil pälvisid tunnustuse:

 • Teemeistri tee 1, Vana-Võidu küla, Teemeistri tee 1, 2 ja 3 korteriühistu
 • Aia tn 4, Uusna küla – Reelika ja Allan Oras
 • Jüri-Aadu, Saareküla küla – Merle ja Rein Pärnaku
 • Veski, Oiu küla – Valli Sepp ja Nikolai Rõbtšenko
 • Vana-Järve, Vardja küla – Merike ja Imre Rosenberg ning Asta Kass

Viljandi valla tunnustused 2019. aastal

2019. aastal anti tunnustused välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel, mis toimus 22. veebruaril Heimtali ringhoones.

Aukodanik – Imbi-Sirje Torm

Teenetemärk – Anne Freimuth

Teenetemärk – Riina Salm

Aasta tegija – Mati Karmin

Aasta pere – perekond Tank

Kultuuripreemia – Aza ja Paul Rusanov

Aasta noorsootöö auhind – Liis Lääts

Aino Tamme nimeline stipendium – Rutt Poolakese (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Kädi-Liis Hunt (Tallinna Ülikool)

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Emilia Palgi

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Rauno Tamme

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Paul Kolla