« Tagasi

Holstre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitustöödest

"Holstre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitustööde teostamise" ehitushanke kuulutasime välja 16. oktoobril 2020. Projekti käigus renoveeritakse ca 2600 jooksvat meetrit veetorustikku, 1600 jooksvat meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 600 jooksvat meetrit survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks torustikele ehitatakse kaks reoveepumplat ja likvideeritakse reoveepuhasti territoorriumil olev vana hoone.

Sisuliselt tähendab see asula jaoks peaaegu kogu veevarustuse uuendamist, millest SA KIK rahastab 49%. Ülejäänud osa projekti elluviimiseks rahastab OÜ Ramsi VK ja Viljandi vald. Kogu projekti maksumus koos käibemaksuga on ligi 460 000 eurot.

„Holstre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitustööde teostamine" ehitushanke võitis Wesico Project OÜ.  Leping ehitajaga on sõlmitud 11. detsembril 2020.a. Projekti teostamise ajavahemik  on 11. detsembrist 2020 kuni 11. juulini 2021.

Töödega alustamine oli planeeritud tänavu jaanuari algusesse. Maiks peavad valmis saama torustike paigaldamisega seotud tööd Viljandi-Rõngu tee piirkonnas, sest mais algavad samas lõigus maantee rekonstrueerimistööd. Samal ajal käivad tööd ka teistes selle projektiga hõlmatud asula piirkondades.

Kahtlemata puudutab see Holstre elanike igapäevast elu ja tekitab seoses tööde teostamisega ka ebamugavusi. Palun siiski kõigilt mõistvat suhtumist. Informatsiooni tööde teostamise asukohtade kohta saab edaspidi OÜ Ramsi VK koduleheküljelt www.ramsivk.ee. Tööde teostamise piirkonna elanikke teavitatakse jooksvalt planeeritavatest ehitusega kaasnevatest veekatkestustest.

Steve Võsu

OÜ Ramsi VK juhataja