« Tagasi

Tarvastu lasteaed võtab tööle õppejuhi (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

 
Hea kandidaat: 
vastab Haridusministri määrusele Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
on hea suhtleja ja avatud koostööle, on valmis töötama neljas õppekohas; 
omab autojuhilube ja võimalust kasutada isiklikku sõiduautot; 
on läbinud juhtimisalaseid koolitusi; 
oskab toimetada Teams-i ja Office keskkonnas; 
omab teadmisi laste hariduslikest erivajadustest ning robootikast lasteaia tasemel;
•  kasuks tuleb hea inglise keele oskus.
 
Tööle asumise aeg 16. august 2021.
   
Palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
17.maiks 2021 meiliaadressile tarvastu.lasteaed@viljandivald.ee või aadressile Soe 8, Soe küla, Viljandi vald, Viljandimaa 69712 
 
Lisainfo: tel. 52 54 160 (Tiiu Rõõm)