« Tagasi

Kandideeri Saarepeedi Kooli direktoriks

Koolijuht on kooliuuendaja, kes mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikuootusi haridusasutusele ning toetab igat õpilast tema võimete maksimaalsel arendamisel. 
 
Koolijuht on innovatsiooni ja meeskonna juhtija, iga õpilase arengu toetaja, 
tulemuspõhine juhtija ja oma kooli eduloo tutvustaja.
 
Edukal kandidaadil on: 
juhtimiskompetents,  
väga hea väljendus- ja suhtlemisoskus, 
vähemalt kahe võõrkeele valdamine suhtlustasemel,  
väga head teadmised haridusvaldkonnast,  
 
Kasuks tuleb: 
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, 
eelnev juhtimiskogemus,
vajalikud isikuomadused nüüdisaegse kooli edukaks juhtimiseks. 
 
Omalt poolt pakume: 
arenguvõimalusi ja väljakutseid,  
kaasaegseid töötingimusi,
mentorlust, 
tervise edendamise kulude hüvitist. 
 
Kandideerimine:
Osalemiseks on vajalik esitada hiljemalt 12. maiks konkurss@viljandivald.ee:  
avaldus koos motivatsioonikirjaga, 
elulookirjeldus, 
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopia(d), 
kuni 5-minutiline video „Minu visioon Saarepeedi Koolist",
kandidaadi soovil muud dokumendid. 
 
Tööle asumise aeg 2. august 2021.
 
Täiendav info: haridusespetsialist Urmo Reitav, 5309 8481, urmo.reitav@viljandivald.ee