« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuva kinnisasja  kasutamiseks  andmiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg  on 14.05.2021.  Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 14.05.2021 kella 11.00-i:

1. Viljandi maakond Viljandi vald Taganurga küla Kassijüri (32801:004:0072; kogupindala  2,14 ha; sellest kasutusala pindala 1,72 ha; Maatulundusmaa 100%) alghind aastas 137.-, tagatisraha 34.-.

Kassijüri maatükk