« Tagasi

Koolidele ja lasteaedadele soetati CO2 mõõtjad

Süsihappegaasirikas õhk annab märku viiruse leviku riski tõusust, mistõttu otsustas vald koolide ja lasteaedade õhu puhtuse jälgimiseks soetada haridusasutustele süsihappegaasi mõõtjad.

Maski kandmine on üks võimalus viiruse leviku tõkestamiseks, kuid vähemalt sama oluline on tagada siseruumides tuulutamise ja hea ventilatsiooniga värske õhk. Kuna koolides ja lasteaedades on palju inimesi pikaajaliselt ühes ruumis koos, otsustas vald hankida neile süsihappegaasisisalduse kindlaks tegemiseks mõeldud mõõtjad.

Vallavanema Alar Karu sõnul on igas halvas midagi ka head. „Enne koroona aega pöörati samuti tähelepanu ruumide õhuvahetusele, aga just koroona levik on toonud värske õhu olemasolu siseruumides tähelepanu keskpunkti," arvas Karu.

CO2 mõõtjate vajadus kaardistati ja kooskõlastati haridusasutustega ning selle tulemusel otsustati soetada kõikidele koolidele ja lasteaedadele üks mõõtja, millega iga asutus saab regulaarselt ruumide süsihappegaasi sisaldust hinnata.

Esimesed CO2 mõõtjad andis vallavanem üle Kolga-Jaani kooli ja Leie põhikooli direktor Hasso Kukemelkile ning Saarepeedi kooli direktor Ave Oravale. Kolga-Jaani kool saab mõõtjat katsetada maja kahes osas, millest üks on kaasaegse ning teine veidi vanema ventilatsioonisüsteemiga. Saarepeedi kool sai uue ventilatsioonisüsteemi valmis vahetult enne koroonakriisi algust.

Haridusasutustesse soetatud mõõtja näitab süsihappegaasi kogust ppm-ides ehk osade arvu miljoni osaku kohta. Kui näit ületab normi, annab mõõtja sellest märku. Lisaks on hiljem võimalik arvutisse laetud tarkvara abil mõõtja tulemusi põhjalikumalt analüüsida. Tänu sellele saab iga haridusasutus selgitada välja, mis aja jooksul muutub näiteks klassiruum niivõrd umbseks, et ületab süsihappegaasisensori näidul 1000 ppm-i ehk näitab suurenenud viiruse leviku riski.

„Seni ei olnud vallal vanade hoonete siseruumide ega ka uute ventilatsioonisüsteemide puhul võimalik saada täpset tagasisidet õhuvahetuse tegeliku toimimise kohta. Tänasest on võimalik tänu ostetud CO2 mõõturitele saada täpset infot iga ruumi õhuvahetuse kohta ja siis ka vastavalt näitudele kiirelt reageerida. Õhu CO2 mõõturite andmete kokkuvõtete järgi saame ka täpsemalt teada, millistesse hoonetesse vallas on vaja kiiremas korras uued ventilatsiooni süsteemid rajada," lisas vallavanem.

Vald soetas 2400 euro eest haridusasutustele 16 CO2 mõõturit.