« Tagasi

Viljandi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Luule Vitsur pälvis Päästeametilt medali

15. juunil andis Päästeamet Pärnu Kontserdimajas üle tunnustusi. Päästeteenistuse aumärgi – päästeteenistuse medali pälvis Viljandi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Luule Vitsur.

Luule Vitsur on oma tööga andnud olulise panuse Viljandi valla elanike heaolu ning koduohutuse hoidmisse ja parandamisse. Viljandimaa päästepiirkonna koostöö Luule Vitsuriga algas 2012. aastal.

Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühisprojektiga „500 kodu korda" (toimus aastatel 2018-2019), mis oli suunatud toimetulekuraskustes leibkondade kriitilisemate tuleohutusalaste probleemide lahendamisele, muudeti Viljandi vallas tuleohutumaks 14 lasterikaste perede, eakate või puuetega inimeste kodu.

Kohaliku omavalitsuse poolse koordinaatorina tegi Luule Vitsur väga head koostööd Viljandimaa päästepiirkonnaga nii kodude leidmisel, remonditööde korraldamisel kui ka tööde hindamisel ja vastuvõtmisel.

Viljandi vald toetas projekti oma eelarvelistest vahenditest märkimisväärses ulatuses.

Jätkuprojektiga „Kodud tuleohutuks" (2020) muudeti Viljandi vallas tuleohutumaks kolm kodu. Luule Vitsur valla poolse koordinaatorina on projekti raames jätkanud silmapaistvalt hea koostööpartnerina.

Lisaks nimetatud projekti vahenditega tehti Vitsuri eestvõtmisel veel mitmetes teisteski kodudes korda kütteseadmed ning muidki elukvaliteeti parandavaid remonditöid.