« Tagasi

Nädala teated | 11. oktoober

Algas kohalike valimiste valimisnädal. 11. oktoobril kell 9 algas elektrooniline hääletamine, kell 12 avatakse omavalitsuste ja Tallinna linnaosade keskuste jaoskonnad. Kõik 448 valimisjaoskonda ootavad valijaid alates reedest. Loe lähemalt.

Ülevaade Viljandi valla valimisjaoskondadest. Kokku on valimisnädalal avatud 10 valimisjaoskonda. Loe lähemalt.

Viljandi Valla Teataja oktoobri number. Vallaleht jõudis 7.-8. oktoobril elanike postkastidesse. Seekord ilmus Viljandi Valla Teataja erandkorras veidi varem, sest 11. oktoobril algab valimiste nädal. Loe lähemalt.

Tarvastu gümnaasium avas uue staadioni. Kevadel alanud Tarvastu gümnaasiumi staadioni suuremahulised ümberkorraldused on lõppenud. Alates reedest, 8. oktoobrist saab koolipere ja kohalik kogukond hakata kasutama kaasaegsetele tingimustele vastavat spordiväljakut. Loe lähemalt.

Lõppes valla kaasava eelarve ideekorje. Tähtajaks, 4. oktoobriks laekus 7 ettepanekut. Peagi koguneb komisjon, kes hindab ideede teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist. Nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla veebis, Facebooki lehel, ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele.

Heimtalis selgusid Viljandi valla aasta õpetajad. Neljapäeval, 7. oktoobril kogunesid Viljandi valla haridustöötajad Heimtalisse, kus pidulikul õpetajate päeva aktusel kuulutati välja aasta õpetajad ja anti välja üliõpilasstipendiumid.

  • Aasta õpetaja tiitli pälvis Paistu kooli klassiõpetaja Ave Visor.
  • Aasta noore õpetaja tunnustuse sai Heimtali põhikooli eriklassi õpetaja Reti Kurm.
  • Aasta lasteaiaõpetajaks kuulutati Viiratsi lasteaia „Rüblik" lasteaiaõpetaja Ly Sankovski.
  • Aino Tamme nimelise humanitaar-ja kultuuriüliõpilase stipendiumi pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 30. lennu tudeng Jass Kalev Mäe.
  • Jaan Depmani nimelise reaal-ja loodusainete üliõpilase stipendiumi sai Tallinna Tehnikakõrgkooli majandusarvestuse eriala kolmandal kursuse tudeng Kristin Põder.

Pikemalt saab tunnustuse pälvinute kohta lugeda valla kodulehelt SIIT.

Vallavalitsuses toimus 6. oktoobril kriisiõppus. Õppus keskendus eelkõige juhtimisele ja kommunikatsioonile. Stsenaariumiks oli torm ja tegutsemine selle ajal. Koolituse ajal andis instruktor pidevalt infot ja kahjustusi juurde, mida siis tuli kommunikeerida ja samas ka kiireid lahendusi leida. Vallavalitsus sai kogemuse võrra rikkamaks. Vaata lähemalt.

Vallavalitsuse 5. oktoobri istungi kokkuvõte. Loe lähemalt.

12. oktoobril on Mulgimaa lipu päev. Traditsiooniliselt on oktoobrikuus Mulgi nädal koos mitmesuguste ettevõtmistega. Mulgi Kultuuri Instituut kutsub taas kõiki tähistama üheskoos Mulgi nädalat ja Mulgimaa lipu päeva 12. oktoobril, et väärtustada ja tõsta esile Mulgimaad. Loe lähemalt.

Vald tähistab vaimse tervise päeva 12. oktoobril. Eesmärk on teavitada inimesi vaimse tervise olemusest, võimalustest ning sellest, kuidas vaimset tervist säilitada. Vaimse tervise päeva raames kutsume vallaelanikke osalema kohtumistel, et rääkida vaimsest tervisest 12. oktoobril:

  • Kell 11 Tarvastu Päevakeskuses
  • Kell 13 Paistu Sotsiaalkeskuses
  • Kell 15 Viiratsi Päevakeskuses

13. oktoobril kell 17 toimub Viljandi vallavolikogu istung Ramsi Vaba Aja Keskuses. Päevakorra projektis on 4 teemat. Loe lähemalt.

Ennuksemäe metsavendade punker on nüüd Puhka Eestis lehel. Kirja sai lühike tutvustus ja kirjeldus punkri kohta. Lisaks leiab lehelt nii ligipääsujuhendi kui koordinaadid, mis aitavad veel rohkematel külastajatel punkrini jõuda. Vaata lähemalt.

Kokkuvõte suvel avatud olnud lasteaedade mänguplatside projektist. Kuigi valla 11-st lasteaiast enamusel on mänguväljakud olnud avatud aastaringselt juba eelnevatel aastatel, siis sel suvel avanes kõigile valla lastele pilootprojekti raames võimalus kasutada ka neid platse, mis seni lasteaedade juures pärast lasteaialaste lahkumist kasutuseta seisid. Loe lähemalt.

Tarvastu tammepark vajab uuendamist. Vallavalitsuse majandusvaldkond palub neil, kelle Tarvastu tammeparki istutatud tammed on kuivanud, puud asendada uutega. Kui ise ei soovi puud tagasi istutada, võib ka vallavalitsus uuendamise tellida, aga puu omanik peab selle ise hüvitama. Samuti saab huvi puudumisel puu uuendamisest loobuda. Sel juhul annab vald uutele soovijatele võimaluse parki oma tamm istutada.

Arengukava paneb aluse valla tulevikule. Arengukava tegevuskava, eelarvestrateegia ja teehoiukava on valla järgneva nelja aasta investeeringute alus. On selge, et maailm kogu aeg muutub ja prioriteedid reastuvad ajas ümber, seda enam vajame selgelt sõnastatud ühiseid eesmärke, millele tugineda, et olla tulevikus edukad ja et keerulistes olukordades ei kaoks selge siht ja eesmärk silmapiirilt. Loe lähemalt.

Tarvastu gümnaasiumi noored käisid Narvas rollimängulaagris. Tarvastu Gümnaasiumis tegutseb MTÜ Mõõgavennad, mis kasvas välja kooli rollimänguringist. Selle tegevus on suunatud rollimängu arendamisele ning populariseerimisele õpilaste seas. Septembris käisid noored Narvas, tutvustasid rollimängu Viimsi koolile ja haldasid Laidoneri retkel üht kontrollpunkti. Loe lähemalt.

Raamatukogude sündmused oktoobris ja novembris. Valla raamatukogud pakuvad põnevaid sündmusi ja näituseid. Loe lähemalt.

Oktoobrikuu sündmused Tarvastu ja Viiratsi päevakeskustes. Tarvastu ja Viiratsi päevakeskused pakuvad kogu oktoobri vältel eakatele erinevaid sündmusi. Loe lähemalt.

Vabad töökohad

  • Tugiisik Kalmetu põhikooli

Vaata lähemalt: www.viljandivald.ee/et/vabad-tookohad