« Tagasi

Vallavolikogu istung 16. novembril

Viljandi valla valimiskomisjon teatab, et Viljandi Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub 16. novembril algusega kell 17 Ramsi Vaba Aja Keskuses aadressil Ramsi tee 5, Ramsi alevik, Viljandi vald.

Istungil toimuvat on võimalik jälgida ka otseülekande kaudu Viljandi valla YouTube'i kanalis.

Istungi päevakord:

Jrk

Teemad

Ettekandja

1.

Viljandi Vallavolikogu esimehe valimine

valimiskomisjoni esimees Reet Pramann

2.

Viljandi Vallavolikogu aseesimehe valimine

volikogu esimees

3.

Viljandi Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

vallavanem Alar Karu

 

Viljandi valla valimiskomisjon registreeris 09. novembril 2021 vallavolikogu liikmed ja asendusliikmed.

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval ehk 10. novembril 2021.

Valimiskomisjoni 09.11.2021 otsused:

• Viljandi Vallavolikogu liikmete registreerimine

• Viljandi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

• Viljandi Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

Pärast seda peavad valituks osutunud kandidaadid, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on volikogu liikme ametiga ühitamatus ametis, kolme tööpäeva jooksul valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates teavitama valla valimiskomisjoni, kas nad soovivad osaleda volikogu töös või jätkata senises ametis ja mandaadist loobuda.