« Tagasi

Kes kuuluvad Viljandi vallavalitsuse koosseisu?

Pärast valimisi on ametisse astunud uus vallavalitsus ning seekord saame tuttavaks Viljandi vallavalitsuse liikmetega. Valla juhtimise mõistes on juba tuntud-teatud tegijaid ja ka uusi tulijaid. Allpool saabki tutvuda vallavalitsuse liikmete rollijaotusega ning lugeda, millega on keegi tegelenud. 

Vallavanem

Alar Karu

Telefon: 435 0111

E-post: alar.karu@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi Vallavalitsuses.

Vallavanema kohustuste ja vastutuse kohta võiks naljaga pooleks öelda, et vastutan kõige eest, mis vallas toimub. Muidugi ei puuduta see ettevõtlust. Kui täpsemaks minna, siis minu ülesanne on vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuseid ning suuniseid ellu viia, juhtides valla ametnikke ja hallatavaid asutusi. Siin on hea ka arvudes välja tuua mõned faktid: asutuste alaeelarveid on 54, nendest lasteaedu 11, koole 9, rahvamaju 8 jne. Ühesõnaga on tegemist suure organisatsiooniga, mida aitavad sujuvalt käigus hoida abivallavanemad, nõunikud, koolide ja lasteaedade juhid, ametnikud, valdkondade spetsialistid ja paljud olulised valla rahva heaks töötavad inimesed, keda on valla palgal kokku ligi 700. Kõik see kokku peab moodustuma meeskonnaks, kelle panusega valla arengusse ja igapäevase tegevusega saaks valla rahvas rahul olla.

Millega olete varem tegelenud?

Olen varem töötanud mõned aastad kolhoosis melioraatorina ja hiljem omanud eraettevõtet OÜ Kastan, mille põhiline tegevusala oli toitlustus ja toidukauplused. Kui täpsemalt, siis väikesed toidukauplused, kohvik, kõrts jne, mida juhtisin ligi 15 aastat. 2005. aastast olen olnud rahva teenistuses. Kõigepealt olin Tarvastu vallavanem (2005 – 2017) ja nüüd siis haldusreformijärgselt Viljandi vallavanem alates 2017. aastast. 

Abivallavanem

Alvar Pähkel

Tel. 513 4015

E-post: alvar.pahkel@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi vallavalitsuses.

Minu tegevusvaldkonnad on elamu-ja kommunaalmajandus, ehitus-ja ruumiline planeerimine, keskkonnakaitse, heakord ja haljastus, jäätmehooldus, kalmistumajandus, teede ehitus ja korrashoid, liikluskorraldus, transpordikorraldamine, veevarustus-ja kanalisatsioon, energiamajandus, vallavara haldamine, maaga seotud toimingute korraldamine, valla arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine, valla arengu strateegiline planeerimine, riigihanked, kriisikommunikatsioon. Abivallavanem korraldab ja organiseerib oma haldusala struktuuriüksuste toimimist ja kontrollib nende tegevust; vastutab oma haldusalas toimuva eest ja annab aru vallavalitsusele ja vallavanemale; täidab vallavanema korraldusi; täidab muid talle ametijuhendiga pandud ülesandeid; vastutab tema haldusala eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest.

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Varem olen töötanud 27 ja pool aastat politseis. Alustasin kordniku ametikohast ning edasi olen töötanud erinevatel ametikohtadel: piirkonnavanem, liikluspolitsei komissar, Viljandi politseijaoskonna juht, Tartu politseijaoskonna patrullitalituse juht. Viimati olin korrakaitsepolitseinik Viljandi politseijaoskonnas. Hobideks on aktiivne füüsiline liikumine, jahindus ja talisuplus.

Abivallavanem

Irma Väre

Telefon: 50 71370

E-post: irma.vare@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi Vallavalitsuses.

Minu töö vallavalitsuses on haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna arendamine. Koostöös vallakodanike ja erialaspetsialistidega tuleb leida igas nimetatud valdkonnas valla inimeste ja asutuste jaoks parim väljund, olles uuendusmeelne ja kasutades parimaid praktikaid. Ma soovin endiselt, et Viljandi vald oleks edukas ja silmapaistev omavalitsus, kus inimestel oleks hea elada ning et kõik saaksid olla uhked oma kodupaiga üle.

Millega olete varem tegelenud?

Olen üle kahekümne aasta töötanud kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonnas (Tallinnas, Pärnumaal, Viljandimaal). See tähendab, et olen näinud igasugust elu Eestimaal, lahendades keerulisi olukordi. Viimased poolteist aastat olen Viljandi vallavalitsuses töötanud abivallavanemana.

Vallavalitsuse liige

Loit Kivistik

Telefon: 50 37 186

E-post: loit.kivistik@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi Vallavalitsuses.

Olles ise aktiivne külaelu edendaja on kindlasti minu fookus sellel, et vallas ääremaastumist võimalikult vähe tekkida lasta. Pean oluliseks ja seisan selle eest, et meie valda täna ämblikuvõrguna kattev interneti valguskaabel saaks ka lõpuks kasulikuks meie valla elanikele, et kiire internet jõuaks inimesteni! Samuti pean väga tähtsaks, et vald leiaks võimaluse suuremate asumite juurde rajada uusi elamuarendusi. Soovin vallavalitsuse liikmena hea seista selle eest, et vallas oleks võimalik hooldatud radadel tegeleda tervisespordiga  ja vallas korraldataks heal tasemel rahvaspordiüritusi. Laiemalt leian, et minu tähelepanu vallas saavad eeskätt rahandus-, majandus- ja külaelu valdkonnad.

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Viimased seitse aastat olen töötanud AS-is VMT Betoon tegevjuhina, ettevõtte tegeleb betooni tootmise ja betooni kohaleveoga. Varem olen olnud Viljandi linnapea ja OÜ Vana-Võidu Autokeskus tegevjuht. Samuti pean tähtsaks oma rolli Viljandi suuremate rahvaspordi võistluste korraldamisel, olen üks Viljandi Rattaklubi asutajatest ja selle esimene president. Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Ülikooli, põllumajanduse mehhaniseerimise eriala. Olen abielus, peres kasvab kolm kooliealist last, kolm vanemat on juba iseseisvat elu elamas.

Vallavalitsuse liige

Ain Sibul

Telefon: 502 3257

E-post: ain.sibul@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi vallavalitsuses.

Vallavalituse liikmena seisan hea selle eest, et vallavalitsus ja vald on vallakodaniku jaoks, mitte et inimene on valla heaks. Vallavalitsuses võtan vastu elanikele olulisi otsuseid ning töötan valla tervikliku arengu nimel . Samuti seisan hea valla praeguste ja tulevaste ettevõtjate eest, et nende küsumused saaksid lahendatud mõistliku aja jooksul. Mõtlen kaasa ning püüan leida parimaid lahendusi koostöös erinevate osapooltega.

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Olen abielus ja kahe täiskasvanud tütre isa ning kolme imearmsa lapselapse vanaisa. Minu hobideks on korvpall ja looduses liikumine. Tegelen ettevõtlusega, aastast 1995 ettevõtte Karula Puit juhatuse liikmena. Üle kahekümne aasta tagasi osutusin valituks Saarepeedi vallavolikokku, kus olin volikogu liige ning töötasin erinevates komisjonides. Saarepeedi valla volikogu esimehena aitasin kaassa rõngasvalla tekkele, mis viis edasi suure valla loomisele. Olen panustanud Karula külaseltisi loomisesse ja arengusse erinevatel perioodidel. Võrtsjärve Ühenduse juhatuse liikmena olen  kaasa aidatud ettevõtjate toetamisel. Saarepeedi kooli hoolekogu liikmena olen olnud toeks tööõpetuse klassi ja staadioni planeerimisel.

Vallavalitsuse liige

Aivar Piir

Telefon: 504 1169

E-post: aivar.piir@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi Vallavalitsuses.

Hetkel on meil toimunud üks vallavalitsuse istung. See kestis üle nelja tunni ja istungi päevakorras oli üle 35 punkti. Muuhulgas puudutasid teemad haridus-, sotsiaal- ja ehitusvaldkonda, meie valla 2022. aasta eelarvet, investeeringuid jms. Nii saan juba tõdeda, et vallavalitsuse liikmel peab olema väga lai ülevaade erinevatest teemadest, et teha valitsuse tasemel otsuseid, mis tegelikkuses määravad paljuski meie valla igapeävaelu toimimise. Konkreetseid valdkondade või teemade jaotust vallavalitsuse liikmete osas ei tehtud. Seega saan öelda, et minu eesmärk ning ülesanne on täita seadusega, valla põhimäärusega ja teiste vallavolikogu õigusaktidega vallavalitsusele antud ja pädevusse kuuluvaid ülesandeid. Ja kõike seda peaks toetama eelnev kaheksa aastane volikogu liikme staatus, töö- ja elukogemus ning suur sportlik huvi ja tahtmine muuta Viljandi valla elukeskkonda paremaks.

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Igapäevaselt töötan projektimüügijuhina osaühingus Toru-Jüri. Lisaks töökogemusele erasektoris, on mul ka kuue aastane töökogemust avalikus sektoris. Olen ühe koosseisu kuulunud Kolga-Jaani vallavolikogusse, olnud seal mitmete komisjonide liige ning ka vallavolikogu esimees. Samuti kuulusin ka viimase Viljandi vallavolikogu koosseisu, osalesin revisjoni ning kodanike ühenduste ja külaarengu komisjoni töös. Kuulun ka Järtsaare-Vissuvere külaseltsi, mille tegevus on meil rohkem vajaduspõhise sisuga. Vabal ajal mängin korvpalli BC Viljandi vald/Eesti Maavara meeskonnas, Eesti II liigas.

Vallavalitsuse liige

Viljar Lohu

Telefon: 581 16082

E-post: viljar.lohu@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi vallavalitsuses.

Olen vallavalitsuses uus liige, aga panustan oma parimate teadmiste ja kogemuste baasilt kaasaegse ning peresõbraliku valla arengusse. 

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Põhiaur kulub praegu koos abikaasaga Lisa Kroeber Jewellery brändi vedamisse. Toodame ja müüme moeaksessuaare nii Eestis kui välismaal. Vabatahtlikuna olen Ramsi lasteaia Taruke hoolekogu esimees ja arendan Viljandis Raua Loomehoovikut. Varem olen pidanud  galeristi ja arhitekti ametit.

Vallavalitsuse liige

Tanel Alliksaar

Telefon: 515 1098

E-post: tanel.alliksaar@viljandivald.ee

Rääkige oma ülesannetest Viljandi Vallavalitsuses.

Oleme uue vallavalitsusega koos istunud liiga lühikest aega, et oleksid välja kujunenud ülesanded või valdkonnad, millega keegi tegeleb. Laiapõhjaline ülesanne on esindada oma valijaid ning juhtida valla protsesse nii hästi kui oskan. Olulisi teemasid on palju ning vallavalitsuse ülesanne on nende kõigiga tegeleda. Siinkohal on sobiv koht ära märkida olulised teemad minu jaoks – kergliiklusteede võrgustik, kiire interneti leviala laiendamine. Vallakodaniku suhtlus ametnikega peab olema lihtne ja mõlemapoolselt lahendusele orienteeritud.

Millega tegelete praegu ning millega olete varem tegelenud?

Lapsepõlv möödus Võhmas, siis ülikool Tallinnas ning pärast seda, 1998 aastal, tulingi Viljandi. Töötasin 11 aastat kahes erinevas ettevõttes ning 2009 aastal sai minust ettevõtja, mida olen siiani. Elan Võistre külas, peres kasvab kaks poega. Vaba aeg kulub peamiselt perele ning majapidamisele, kui aega üle jääb mängin jalgpalli, sõidan mootorrattaga ning hiljuti hakkasin õppima pillimängu.  Poliitiline taust varasemast minul puudub.