« Tagasi

Vallavalitsuse istung 17. mail

Volikogule esitatud eelnõu

 • Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu moodustamine.
 • Saatrepõllu päikeseelektrijaama detailplaneeringu vastuvõtmine.
 • Vee-ettevõtja määramine"

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

 • Kooskõlastati Viljandi valla raamatukogude sümboolika.
 • Moodustati Viljandi valla raamatukogude nõukogu ja kinnitati selle koosseis.

Sotsiaal

 • Otsustati paigutada laps asendushooldusteenusele.
 • Perearstiteenuse edaspidisest kättesaadavusest Viljandi valla elanikele.

Ehitus, planeerimine ja majandus

 • Anti projekteerimistingimused Päri külas jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks.
 • Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Vana-Võidu külas Rukkilille katastriüksusele elumaja ja abihoone projekteerimiseks.
 • Lihthankes „Mustla Rahvamaja ventilatsioonisüsteemi ehitamine" lükati tagasi kõik pakkumused.
 • Anti tasuta kasutusse vallavara.
 • Kehtestati detailplaneering:
 • Viiratsi alevikus Iva tee 16;
 • Auksi külas Auksisoo.
 • Vaadati üle sõnastatud seisukohad üldplaneeringus arvestamata jäetud arvamuste ja ettepanekute osas.
 • Arutleti Väikemõisa tee küsimust.

Muu

 • Kuulati EELK Tarvastu Peetri koguduse õpetaja Elve Benderi informatsiooni Tarvastu kiriku taotluse osas.

Vallavalitsuse istungi materjalid on leitavad dokumendiregistrist aadressil: http://bit.ly/3eN1s6U