« Tagasi

Rohkem kui 1000 inimesele tööd pakkuv Viljandi haigla on valla suurim tööandja

Viljandi haigla on valla suurim tööandja ja hoolitseb iga päev inimeste eest nii siinkandis kui ka väljaspool Viljandimaad. Praegu on haiglas 138 voodikohta ning üle 1000 töötaja, kellest enamus on Viljandi lähedal Jämejala külas, kuid osa ka Narvas, Jõhvis, Sillamäel ja Tallinnas.

Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul on haiglat kiidetud kui Eesti kõige kiiremini arenevat haiglat. Näiteks on nüüd haiglal endal olemas magnetresonantstomograafia ehk MRT, mida varasemalt renditi. 2,5 miljonit eurot maksnud aparaat nõuab erilisi tingimusi, kuid see-eest on tänuväärt diagnostika vahend nüüd kõigile patsientidele paremini kättesaadav.

Lisaks paistab Viljandi haigla silma mobiilsete bussidega, mis pakuvad erinevaid teenuseid. Praegu on töös näiteks röntgeni-, meeste-, naiste-, mammograafia-, naha- ja narkobuss. Haigla juhi sõnul läheb peagi töösse ka vaimse tervise buss.

Näiteks mobiilne naistekliinik Jäneda aia- ja lillepäevadel oli külastajate seas väga populaarne. Samuti pakub haigla mobiilse röntgeni teenust näiteks Ruhnu ja Kihnu inimestele. Samamoodi on Viljandi haigla mobiilsed bussid külastanud ka Viljandi valla erinevaid piirkondi.

Juttu tuli ka uuest haiglahoonest, mis kerkib Viljandi kesklinna. Juhataja Priit Tampere näitas oma arvutist, mis olukord ehitusel praegu on. Kaamerad on filminud ehitust algusest peale ning lõpuks valmib ehitusest ka kokkuvõtlik film. Uude haiglasse kolimisega tuleb haiglale juurde voodikohti ja saadakse nii kaasaegsemad kui turvalisemad ruumid. Pea 40 aastat tagasi valminud hoone seisukord pole kiita ning mõned kohad on muutunud juba varisemisohtlikuks.

Ettevõtte nimi: SA Viljandi Haigla

Asukoht: Jämejala küla (peahoone Pärna tee 3, vaimse tervise küla Jämejala pargis), osakonnad Sillamäel, Jõhvis, Narvas ja Tallinnas

Omanik: Sotsiaalministeerium

Juhatuse esimees: Priit Tampere

Töötajate arv: 1023

 

Millega Viljandi haigla tegeleb?

Viljandi haigla on üks Eesti suurimaid üldhaiglaid, kes lisaks maakonna ja lähiümbruse inimeste tervise eest hoolitsemisele osutab ka üle-eestilisi teenuseid. Osutame nii eriarsti- kui haiglaravi kirurgia, sisehaiguste, sünnitusabi ja günekoloogia ning taastusravi valdkonnas koos sinna juurde kuuluvate uuringutega. Samuti iseseisvat õendusabi nii haiglas kui inimeste kodudes.

Ööpäevaringselt võtavad abivajajaid vastu meie erakorralise meditsiini osakond (EMO) haigla peahoones kui akuutravi osakond Jämejala pargis. Meil on suur ja eripalgeliste teenustega psühhiaatriakliinik, kus osutatakse pea kõiki vaimse tervise valdkonda kuuluvaid teenuseid: laste- ja noorukite-, akuut- ja üldpsühhiaatria, nii erialaspetsialistide vastuvõtud kui haiglaravi.

Lisaks osutame ainsana Eestis kohtu poolt määratud psühhiaatrilist sundravi ning tuberkuloosiravi. Jämejala pargis asuvad ka meie hoolekandekeskuse teenused – hooldus ning erihooldus. Viljandi haigla osutab suures mahus ja üle Eesti sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenust – meil on osakonnad nii Viljandis, Sillamäel, Jõhvis, Narvas kui ka Tallinnas.

Oleme Eesti suurim mobiilne haigla. Meie spetsialistid tegelevad mobiilsetes kabinettides nii vähiennetuse, vaktsineerimise, tervisekontrolli, töötervishoiu ja mitmete muude teenustega, viies eriarstiabi inimesele lähemale. Inimese koju jõuab eriarstiabi meie koduhaigla meeskonnaga.

Kokku on meil üle Eesti pea 500 voodikohta, millest valdav enamus asuvad haigla peahoones ning Jämejala pargis asuvates majades.

Kui kaua on Viljandi haigla tegutsenud?

Viljandi haigla tegutsemise alguseks loetakse 1827. aastat, mil tööd alustas Viljandi linnahaigla, meie vaimse tervise külas alustati haiglaraviga 1897. aastal. Viljandi maakonnahaigla ja Jämejala vabariiklik psühhiaatriahaigla ühinesid üheks SA Viljandi Haiglaks 2002. aastal. Meil on tänavu põhjust tähistada nii 195., 125. kui ka 20. sünnipäeva.

Kui suur osa töötajatest on Viljandi valla elanikud?

Ligikaudu 1/3 meie töötajatest.

Kuidas kulgeb Viljandi haigla uue hoone ehitus?

Üldjoontes plaanipäraselt, kuid nagu kõiki teisi suuri ehitusi ei ole meidki puutumata jätnud Covid-19 ning Ukraina sõjast põhjustatud ehitusturu probleemid – tööjõu puudus, materjalide tarneraskused ning hinnatõus.