« Tagasi

Vallavolikogu istung 27. juunil

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. juunil algusega kell 17.00 Võrtsu Sahvris, aadressil Linnamäe, Leie, Viljandi vald.

 

Otseülekannet saab jälgida SIIN.

 

Päevakorra projekt:

 

Jrk

Teemad

Ettekandja

Kaas-ettekandja

 

1.

 

 

Viljandi valla territooriumil asuvate Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi loodud punamonumentide küsimus

 

 

Alar Karu

 

Jaak Pihlak

 

2.

 

Viljandi valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

Tiina Jaksi

 

Kõik komisjonid

 

3.

 

 

Viljandi valla arengukava aastateks 2022 - 2030, I lugemine

 

 

Evelin Paistu

 

 

Jaan Urb

Kõik komisjonid

 

4.

 

 

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2022 – 2026 vastuvõtmine, I lugemine

 

 

Tiina Jaksi

 

Kõik komisjonid

 

 

5.

 

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2022 - 2026, I lugemine

 

 

Evelin Paistu

 

 

EMK

 

6.

 

Viljandi valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

 

Tiina Jaksi

Kõik komisjonid

 

7.

 

Tarvastu Avatud Noortekeskuse nime muutmine

 

 

Irma Väre

 

HNK

 

8.

 

Viljandi valla noortekeskuse põhimäärus

 

 

Irma Väre

 

HNK

 

9.

 

 

Suislepa Rahvamaja tegevuse lõpetamine

 

Irma Väre

 

 

KSK

 

10.

 

 

Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine

 

Irma Väre

EMK

SK

 

11.

 

 

Viljandi Vallavolikogu 27.01.2022 määruse nr 6 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

 

 

Irma Väre

 

SK

EMK

 

12.

 

 

Nõusoleku andmine Kalmetu Põhikooli energiatõhususe parandamise toetuse taotlemiseks ja omafinantseeringu garanteerimiseks

 

 

Evelin Paistu

 

EMK

HNK

 

13.

 

 

Vallavara võõrandamine

 

 

Evelin Paistu

 

 

EMK

 

14.

 

 

 Olli detailplaneeringu kehtestamine

 

Evelin Paistu

 

 

EMK

 

15.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

 

Evelin Paistu

 

EMK

 

16.

 

 

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 32 asuvale hoonestusõigusega koormatud kinnistule ehitise kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks

 

 

Evelin Paistu

 

 

EMK

 

17.

 

 

Seisukoha andmine veekeskkonnariskiga tegevusele antud eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse kohta

 

Evelin Paistu

 

KÜKK

 

 

 

18.

 

 

Seisukohad üldplaneeringus arvestamata jäetud arvamuste ja ettepanekute osas

 

Evelin Paistu

 

EMK

 

 

 

19.

 

 

Nõusoleku andmine hanke „Sõiduauto kasutusrent" korraldamiseks, hankelepingu sõlmimiseks ning hankelepinguga kaasnevate finantskohustuste võtmiseks

 

 

Alar Karu

 

EMK

 

20.

 

 

Viljandi Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 5 „Viljandi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine" muutmine

 

 

Valmar Haava

EMK

 

21.

 

Arupärimiste esitamine     

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

Volikogu kirjavahetus

 
 

 

Mait Allas

 

 

23.

 

 

Vallavanema informatsioon

 

 

Alar Karu

 

 

EMK    - eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

HNK    - haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

KSK     - kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

SK       - sotsiaalkomisjoni esimees

KÜKK - kodanike ühenduste ja külaarengu komisjoni esimees