« Tagasi

Ramsi noored said taas projektitoetust

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetas Ramsi noorte aktiivgrupile suunatud projekti „Selge suhtlus". Fondi keskmised toetussummad jäävad tuhande euro juurde, kuid Ramsi noortele suunatud projekti otsustati suunata rohkem kui kaks tuhat eurot.

Projekti fookuses oli Ramsi noorte aktiivgrupi Korraldajate arendamine läbi koolitustegevuste, mis viidi ellu juuli keskel peamiselt Aegna Saarel. Noored õppisid põnevate tegevuste kaudu, kuidas osavalt organisatsiooni siseselt kui väliselt kommunikeerida ja aktiivgrupi silmapaistlikkust arendada.

Õpiprotsess oli üles ehitatud nii, et soodustatud oli positiivse sünergia loomine ja suhtlusoskuse parandamine. Seikluslikud praktilised ülesanded lõimiti kokku teoreetilistega ning projekti jooksul oli enamusi tegevusi võimalik ellu viia värskes õhus. Näiteks matkasid noored saarel otsides ujumis kohta, ent samal ajal saatsid noori etteantud teemadel vestlused ning sihtkohas toimusid erinevad interaktiivsed tegevused aktiivgrupi parema toimimise nimel- oskuste kaardistamine, arendamine ja uuele tasemele viimine.

Ülesanded olid mitmekihilised ja andsid osalejatele nii enese- kui  aktiivgrupikohast  infot, mille abil saab edasisi tegevusi paremini planeerida ja läbi viia. Kõikide päevade tegevuste osas toimus reflektsioon, mis aitas kogetut mõtestada ning teineteise käitumist paremini mõista.

2022. aastal on Ramsi noorte tegevusi toetatud positiivsete rahastusotsuste tõttu mitmel korral, mistõttu on noortele suunatud eelarvelised vahendid sündmuste ja koolituste osas sellel aastal juba mitmekordistunud.

Ootan kõikidele järgnevatele Ramsi Noortekeskuse sündmustele ja väljasõitudele osalema rohkelt noori!

 

Ester Tooming

Ramsi noorsootöötaja