« Tagasi

Ettevõtted peavad detailselt teavitama Piirivalve- ja Politseiametit Läti välistööjõust

Võimalik on ilma karantiinita ületada piiri, kui see on seotud kodu-töö-kodu vahet käimisega. Puudutab see eelkõige neid omavalitsusi, kellel on reaalne piir ja/või pidev tööräne Lätiga.

Mõned näited:
 
1.       Variant – Läti kodanik, kes peab olema kantud tööregistrisse, elab Mulgi vallaga piirnevas Läti omavalitsuses ja soovib igapäevaselt tööl käia Mulgi vallas. Tema kohta peab tööandja esitama detailsed andmed, kus oleks kirjas töökoht, isikukood, elukoht, kinnitus et ei ole nakatunud – saab igapäevaselt, ilma karantiinita ületada piiri.
 
2.       Variant – Läti kodanik, kes elab piiriga piirnevas omavalitsuses, kuid tööle käib nt Viljandi linna. Peab olema kantud tööregistrisse, tööandja esitab detailselt töökoha aadressi, isiku aadressi, isikukood ja tervise kohta käiva märke. See isik saab piiri ületada iga 7 päeva järel st igal 8.ndal päeval. Vahepealsel ajal peab tööandja leidma talle siin majutuse.
 
3.       Variant – Läti mittekodanik, kes elab piiriga piirnevas vallas ja soovib tulla tööle Mulgi valda – kõik andmed samad, mis variant 1 puhul, lisaks peab tal olema kehtiv tööluba.
 
4.       Variant – Läti mittekodanik, kes elab piiriga piirnevas KOVs ja tahab tulla nt Põhja-Sakala valda tööle – kõik sama, mis variant 2 puhul, lisandub kehtiv tööluba.
 
Tööandja peab detailsed andmed ja ka põhjenduse, miks tal on vaja neid isikuid siia Eestisse tööle tuua, saatma aadressile ppa@politsei.ee
 
Palun informeerime aktiivselt Politsei-ja Piirivalveametit Läti välistööjõust. 

Kontaktisikuks lisaküsimuste korral on Meelis Lill. Talle saab esitada küsimus meelis.lill@politsei.ee  või telefonil 533 07158.