« Tagasi

Keskkonnaameti poolt on võetud menetlusse SW Energia OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus ja lisaks oleva heitkoguse projekti

 
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SW ENERGIA OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/323746 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud  heitkoguste  projekti.
 

 

  1. kavandatava tegevuse lühikirjeldus - saasteainete välisõhku suunamine
  2. loa taotleja nimi: SW ENERGIA OÜ
  3.  andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta:  Apteegi  tn  6b,  Kolga-Jaani  alevik,  Viljandi  vald,  Viljandi  maakond
  4. viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav: keskkonnaloa  muutmise  taotlus  on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 04.02.2020 numbri DM-108514-1 all.