Paistu Kool võtab tööle alates 2020/2021. õppeaastast õpetajaid

Paistu Kool võtab tööle alates 2020/2021. õppeaastast

 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)

 • inglise keele õpetaja A-võõrkeel 3.-9. klass (1,0)

 • matemaatikaõpetaja (1,0)

 • ajalooõpetaja (0,5)

 • klassiõpetaja (üks-ühele õpetaja)

 • poiste tööõpetuse õpetaja (8 tundi)

 • arvutiõpetuse õpetaja (7 tundi)

 •  õpetaja abi (kool, 1,0)

  Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 01. juuniks 2020 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

  Lisainfo tel. 527 7893