Eriolukorrast väljumine: üldhariduskoolid, huvikoolid, avatud noortekeskused

Viljandi valla koolides toimub distantsõpe kuni 2019/2020. õppeaasta õppeperioodi lõpuni 9. juunil 2020.

Alates 18. maist 2020 toimub kontaktõpe vajadusel 9. ja 12. klassi lõpetajatele ning lisatuge vajavatele õpilastele. Kontaktõppel osalevad õpilased määrab kooli direktor käskkirjaga.

Tarvastu Muusika- ja Kunstikoolis ja Päri Spordihoones on alates 18. mais lubatud osaline individuaalõpe.

Kontaktõppe läbiviimisel tuleb lähtuda järgmistest juhistest:

·      õppijaid, õpetajaid ja teisi töötajaid võib kooli lubada üksnes siis, kui koolis on tagatud kõikide ohutusnõuete täitmine;

·      kooli (sh eksamile) tulevad ainult terved inimesed, kooli esindajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isikud ära saata, kooli esindajal on õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga;

·      kooli ruumides viibitakse nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik;

·      ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast, õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õpilasele;

·      kui õppija viibib koolis järjest üle 3 tunni, siis tuleb talle tagada toitlustamine koolis (soovitavalt soe koolilõuna) korraldades söögisaalis söömise kõiki ohutusnõudeid täites;

·      õppeperioodi lõpetamise või mõne muu kooli tähtpäeva tähistamiseks komplekteerib iga valla kool oma õpilastele pidulik-tervisliku toidukorvi.

 

Täpsed juhendid osalise kontaktõppe (sh riigieksamite) läbiviimse kohta on leitavad linkidelt:

200508_soovitused_koolidele_covid-19.pdf

20200508_ikv_tagamine.pdf