Eriolukorrast väljumine: raamatukogud

Alates 18.05.2020 on järgides kõiki sellel hetkel kehtivaid ohutusreegleid lubatud raamatukogu:

 

·      siseruumides väljaannete laenutus;

·      siseruumides lugemissaalide külastamine;

·      siseruumides avariiulite kasutamine;

·      siseruumides ja õuealal raamatukogutunnid maksimaalselt 10-le inimesele.

 

Raamatukogu külastamisel:

·      raamatukogu siseruumides ja väljaandeid ning tehnikat kasutades on külastajale tungivalt soovituslik kanda kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud);

·      raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid (ekraan, klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda;

·      külastajatele avatud ruume tuulutada vähemalt üks kord tunnis ja 15 minuti jooksul;

·      raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada, sellest teavitada külastajaid oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites;

 

Avalike ürituste korraldamise keeld kehtib kuni juuni lõpuni, kui vahepeal ei otsustata teisiti.

Täpsed juhised raamatukogude töö korraldamiseks on leitavad lingilt:

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/covid-19_kaitumisjuhised_raamatukogudele.pdf