Kaasavasse eelarvesse on ideede esitamine lõppenud

Viljandi valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 27. aprillist–17. maini. Kokku laekus 19 ettepanekut, mille hulgas on enim soove ehitada mänguväljakuid. Positiivne on ideede mitmekesisus ja inimeste aktiivsus üle valla. 
 
„Esimese korra kohta võib ettepanekute hulgaga igati rahule jääda. Inimesed soovivad oma kodukoha elu edendamises kaasa rääkida. Ettepanekuid on laias laastus kaht sorti. Esimestes on juhitud tähelepanu parandamist vajavatele teemadele üldiselt. Teistes on esitajad  ettepaneku koos kogukonnaga läbi mõelnud ja teinud konkreetsed parendusettepanekud, „sõnas Viljandi Vallavalitsuse arendusspetsialist Katrin Reimo.
 
Vallavalitsuse komisjon hindab ettepanekute vastavust Viljandi Vallavolikogu määruse 30.12.2019 nr 84 „Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord" § 3 lg 1 ja 2 ja § 6 toodud nõuetele ja hindab realiseerimise võimalikkust kaasava eelarve raames. 
 
Hindamise tulemus selguvad ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele. Sarnased ettepanekud on komisjonil õigus liita. Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub sügisel vallaelanike hääletuse tulemusel. Hääletada saab 21. septembrist kuni 4. oktoobrini.
 
Suur tänu kõikidele panustajatele!