Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Avalike suhete spetsialisti

Soovid suhelda, kirjutada, pildistada?  Oled aktiivne, energiline, loov? 
Sulle meeldib korraldada, kujundada, otsida uut ja põnevat ning seda kajastada? 

Just Sind ootame kandideerima!

 
Avalike suhete spetsialisti peamisteks ülesanneteks on:
valla maine kujundamine;
pressiteadete kirjutamine ja uudiste kajastamine;
avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest;
valla kodulehe haldamine ja aktualiseerimine;
valla meediasuhtluse korraldamine;
esindusürituste korraldamises osalemine.
 
Nõudmised kandidaadile
kõrgharidus (soovitavalt erialane, kõrgharidus võib olla omandamisel);
väga hea sõnalise eneseväljendamis-, suhtlemis- ja esinemisoskus;
oskus planeerida tööprotsessi, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet;
eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keel vähemalt suhtlustasemel;
orienteerub oma töövaldkonna õigusaktides;
oskus stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt aega kasutada;
algatusvõimeline ja loov, 
oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme;
juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas ja isikliku sõiduauto olemasolu.
 
Omalt poolt pakume
- sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda;
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäevast põhipuhkust.
 
Lisainfo
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom hariduse kohta (koopia).
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. juuni 2020 kell 12:00 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „avalike suhete spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. 
 
Lisateave: Iren Jõeleht, personalispetsialist telefonil 4350137 või konkurss@viljandivald.ee