« Tagasi

Väikehange "Microsofti kontoritarkvara Viljandi valla haridusasutustele"

Väikehanke „Microsofti kontoritarkvara Viljandi valla haridusasutustele" hanketeade
 
Viljandi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Viljandi valla haridusasutustele 3-aastase kehtivusega Microsofti kontoritarkvara (Microsoft Office Professional Plus) litsentside kasutusõiguse vahendamiseks Microsoft Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) lepingu alusel.
 
1. Hanke nimetus
„Microsofti kontoritarkvara Viljandi valla haridusasutustele"
 
2. Hankelepingu eesmärk
Viljandi valla koolidele ja lasteaedadele  3-aastase kehtivusega Microsofti kontoritarkvara (Microsoft Office Professional Plus) litsentside kasutusõiguse vahendamine Microsoft Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) lepingu alusel. 
 
3. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
3.1. Lepingu esemeks on 3-aastase kehtivusega Microsofti kontoritarkvara (Microsoft Office Professional Plus) kasutusõiguse omandamine punktis 3.5 loetletud Viljandi haridusasutuste poolt Microsoft Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) lepingu alusel.
3.2. Litsentse ostetakse kasutajate põhiselt.
3.3. Leping peab sisaldama ka Microsofti 0 hinnaga tooteid VLSC keskkonnas.
3.4. Lepingu perioodiks on kolm aastat. Perioodi algus on 01.07.2020.
3.5. Lepinguga on seotud järgmised kasutajad: 
 

KOOLID JA LASTEAIAD

KASUTAJATE ARV

Viiratsi Kool

15

Heimtali Põhikool

30

Kalmetu Põhikool

21

Holstre Kool ja Holstre Kooli lasteaed

18

Saarepeedi Kool-Lasteaed

21

Paistu Kool ja Paistu Kooli lasteaed

22

Tarvastu Gümnaasium

25

Leie Põhikool

8

Kolga-Jaani Põhikool

16

Viiratsi Lasteaed „Rüblik"

15

Vana-Võidu Lasteaed

8

Uusna Lasteaed „Tõruke"

6

Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir"

14

Ramsi Lasteaed „Taruke"

12

Tarvastu Lasteaed

17

Leie Lasteaed „Sipelgapesa"

1

Kolga-Jaani Lasteaed „Naksitrallid"

3

 
4. Lepingu tingimused:
4.1. Leping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga  käesoleva hanketeate lisas 1 toodud hankelepingu projekti kohaselt.
4.2. Hankija lükkab tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.
4.3. Pakkuja kohustub Tellijale tagama Litsentside aktiveerimiskoodide kättesaadavaks tegemise Microsofti veebipõhises kliendikeskuses – Volume Licensing Service Center (https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx) hiljemalt 01.07.2020.
4.4. Pakkuja kohustub aktsepteerima teisel ja kolmandal kasutusaastal tekkinud võimalikke Litsentside koguste muutusi.
4.5. Tasumine toimub enne igat kasutusaasta algust arvestades litsentside korrigeeritud kogust.
 
5. Nõuded pakkujale:
5.1. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja võib kõrvaldada Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
5.2. Pakkuja peab olema Microsofti haridustoodete volitatud edasimüüja. Pakkuja esitab Hankija nõudmisel Hankijale eelnevalt nimetatud sertifikaadi.
5.3. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).
 
6. Pakkumuse esitamine ja tähtajad
6.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29.05.2020 kell 14.00 e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee.
6.2. Pakkumuses esitada vastavalt vorm 1 kohaselt.
6.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.
 
7. Info ja teabevahetus:
7.1. Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult. Kontaktisik: Ott Põder, e-post: ott.poder@viljandivald.ee Küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.
7.2. Hankija võib sobivate pakkumuste puudumisel pidada pakkujatega läbirääkimisi hanke objekti ja hinna osas. Sellisel juhul on Hankija ettepanekul kõigil kvalifitseerimistingimustele vastanud Pakkujatel võrdsetel alustel võimalus pärast läbirääkimisi teha uus pakkumus.
 
8. Hankemenetlus:
8.1. Hankija kontrollib ja hindab pakkumuse vastavust käesoleva hanketeate punktis 6 toodud tingimustele.
8.2. Hankija kontrollib Pakkuja vastavust käesoleva hanketeate punktis 5 kirjeldatud kriteeriumitele ja teeb otsuse Pakkuja kvalifitseerimise kohta.
8.3. Pakkumuste hindamiskriteerium: vähim on parim.
8.4. Hankijal on õigus küsida Pakkujatelt täiendavat selgitust või tõendeid käesolevas hanketeates toodud asjaolude kohta.
8.5. Eduka pakkujaga sõlmitakse leping.
 
9. Lisad: