Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse teedespetsialisti

Peamised ametiülesanded:
• valla teehoiukava kohaselt teede ehitamise, hoolduse ja remondi korraldamine ning järelevalve;
• valla teehoiu- ja teedevõrgu ning liikuvuskorralduse arengudokumentide koostamine;
• teehoiu ja teemajanduse alaste riigihangete ja vähempakkumiste läbiviimine;
• andmete sisestamise korraldamine Teederegistris ning valla geoinfosüsteemis ArcGIS;
• liikluskorralduse küsimuste lahendamine, sh veo erilubade väljastamine;
• teenistusvaldkonda puudutavate vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ning lepingute ettevalmistamine;
• juriidiliste- ja füüsiliste isikute vastuvõtmine ja nõustamine oma teenistusvaldkonda puudutavates küsimustes ning avaldustele, märgukirjadele ja teabenõustele vastuste koostamine.
 
Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (haridusasutuse tunnistus või diplom);
• kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
• väga hea arvuti kasutamisoskus;
• B-kategooria juhiluba.
 
Kandideerimisel tuleb kasuks:
• haldusaktide koostamise oskus;
• kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.
 
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• konkurentsivõimelist palka.
 
Teenistusse asumise aeg: 20. mai 2019
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia);
5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28. aprill 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „teedespetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.
Lisateave: abivallavanem Rein Anton tel 435 0120 või konkurss@viljandivald.ee.