Uudised ja teated

« Tagasi

Hange: Heina tänava sademeveetrassi ehitamine

Hanke eesmärk: Heina tänava sademeveetrassi ehitus

Tehniline kirjeldus: Heina tänava sademeveetrassi ehitustööd tuleb teostada vastavalt Leonhard Europolis OÜ poolt koostatud projektile nr 1102017 „VILJANDI VALLA VIIRATSI ALEVIKU HEINA TÄNAVA SADEMEVEE PROJEKT".
Projektdokumentatsioon on kättesaadav siit.

Pakkumuste esitamise aeg ja koht: Digiallkirjastatult 22.07.2019 kell 10.00 e-posti aadressil hanked@viljandivald.ee

Pakkumus esitada vastavalt hanketeate lisale „Pakkumuse Tabel"

Nõuded pakkujale:

1.Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „Ühisveevärk või -kanalisatsioon".

2.Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud

hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

Edukaks tunnistatakse madalaim pakkumus. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Tööde teostamise tähtaeg 30.08.2019. Täiendav informatsioon: Karl Õigus 522 3550, karl.oigus@viljandivald.ee küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul

Viljandi Vallavalitsus lükkab tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.