Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse VALLASEKRETÄRI

Vallasekretäri ametikoha eesmärgiks on vallakantselei töö järjepidevuse tagamine ning vallavolikogu ja vallavalitsuse ning vallakantselei dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi ja Viljandi vallavalitsuse ning vallavolikogu õigusaktidele.

Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • teabehalduse aluste tundmine;
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime, pingetaluvus, kohusetunne, analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus valla- või linnasekretärina.

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist palka;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: 02.01.2020

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. detsembril 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „vallasekretär" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: konkurss@viljandivald.ee.