Uudised ja teated

« Tagasi

Avalik projektitutvustus

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse riigimaantee 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekti eesmärk riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama– Kõpu lõigu liiklusohutuse taseme parandamine, sõidumugavuse tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks, seisukorra parendamiseks ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ja vajadusel tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Avalik tutvustus toimub 11.12.2019 kell 18:00 Puiatu rahvamajas.

Kohapeal on olemas väljaprinditud joonised, millega saab tutvuda.

Novembrikuu jooksul edastati piirnevatele kinnistuomanikele ka projekteerimistingimuste menetlemise dokumendid, et eelnev info kogu tee ja enda kinnistu kohta oleks enne kohtumist olemas.