« Tagasi

Tarvastu lasteaed avas uue rühma gümnaasiumi hoones

Täna avati Tarvastu Gümnaasiumi valges majas sümboolselt uus lasteaiarühm. Lapsed on aga uues rühmas saanud olla juba 1. oktoobrist saadik.

Tänavu suvel asus Tarvastu piirkonda elama uusi lastega peresid. Tarvastu lasteaias oli  septembri seisuga  144 kohast täidetud 142, järjekorras oli ootamas aga 12 last.

Et anda alusharidus ikka kõigile piirkonna koolieelikutele, leiti, et on otstarbekas moodustada alates 1. oktoobrist Tarvastu lasteaias uus 6-7 aastastele uus lasteaiarühm, mis annab võimaluse lasteaias koha saada ka teistel järjekorras olevatel, tänavuseks aastaks kohta soovinud lastel. Koolieelikutele loodigi eraldi lasteaiarühm, seda aga Tarvastu Gümnaasiumi valges majas.

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et juba mõned aastad tagasi oli näha, et Tarvastu piirkonna lapsed ei mahu lasteaia hoonesse ära. On kaalutud ka lasteaiale uue hoone rajamist. „Nüüd, kus gümnaasiumi muusika-kunstikooli hoone kolmandal korrusel olid vabaks jäänud klassid, tekkiski hea võimalus üks lasteaiarühm koolihoonesse kolida. Arvan, et koolieelsetele lastele annab kooliruumides olek päris hea tunnetuse üleminekuks lasteaiast kooli," ütles vallavanem.