« Tagasi

Hajaasustuse programmist sai sel aastal toetust 59 taotlust

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusi sai esitada 1. aprillini ning tähtajaks laekus 72 taotlust – 35 taotlust veesüsteemidele, 29 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 8 taotlust juurdepääsuteedele.

Taotluste arv oli mõnevõrra suurem kui eelneval aastal, mis näitab jätkuvat vajadust elutingimuste parandamiseks maapiirkondades.

Käesoleva aasta taotlusvoorus esitatud taotluste kogumaksumus on 443 402,25 eurot, millest kohaliku omavalitsuse ja riigi osa ehk toetus on kokku 288 456,86 eurot.

Viljandi Vallavalitsus tagab omapoolse rahalise panuse hajaasustuse programmi elluviimisel summas 113 763,00 eurot ning sama suur on ka riigi panus, mis teeb toetuse summa kokku 227 526,00 eurot.

Maksimaalne toetussumma ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades. Hajaasustuse programmi toetuse abil on võimalik parandada majapidamises joogivee kättesaadavust, rajada elamu heitvee nõuetekohane kanalisatsioonisüsteem, aastaringselt ligipääsetav juurdepääsutee ja leibkonna vajadustele vastav autonoomne elektrisüsteem.

Programmi suurenev populaarsus näitab vajadust jätkuva toetuse järele.

Jääb loota, et järgmise aasta varakevadel avatakse uus hajaasustuse programmi taotlusvoor ning soovitame hajaasustuses elavatel inimestel juba nüüd tutvuda programmi tingimuste ja taotlejale esitatavate nõuetega, et taotluse esitamisel ei tuleks üllatusi.

Järgmises voorus on võimalik  ka sel aastal rahastuseta jäänud taotlused uuendada ja uuesti esitada.